Waarom Is Rode Gist Rijst Niet Goed Voor Ouderen?

Waarom Is Rode Gist Rijst Niet Goed Voor Ouderen
Gebruik van rode gist rijst – Rode gist rijst wordt in Nederland verkocht als voedingssupplement. De meeste mensen hebben voedingssupplementen of kruidenpreparaten niet nodig. Slik je medicijnen en wil je rode gist rijst of een ander voedingssupplement of kruidenpreparaat gebruiken? Overleg dit dan altijd met je arts of apotheker.

Waarom geen rode gist rijst boven de 70?

Waarom is rode gist rijst niet goed voor ouderen? – Waarom Is Rode Gist Rijst Niet Goed Voor Ouderen Rode gist rijst kan complicaties opnemen bij ouderen boven de 70 jaar. Dit komt omdat het een hoog gehalte aan monacolinen bevat, dat kan interageren met andere medicijnen. Het is daarom altijd raadzaam eerst te overleggen met je arts voordat je het voedingssupplement neemt.

Wat zijn de bijwerkingen van rode gist rijst?

Bijwerkingencentrum Lareb ziet een toename van meldingen van bijwerkingen na gebruik van rode gist rijst supplementen. Sinds het vorige overzicht uit juli 2017 is het aantal meldingen gestegen van 16 naar 74. Er zijn ook ernstige bijwerkingen gemeld. Consumenten zijn onvoldoende op de hoogte van de mogelijke gevaren van deze supplementen.

Rode gist rijst Rode gist rijst ontstaat door gisting van rijst. Tijdens dit proces wordt de stof Monacoline K gevormd. Andere naam voor Monacoline K is lovastatine. Deze statine is verkrijgbaar als geneesmiddel in een groot aantal landen, maar niet in Nederland. Statines werken cholesterolverlagend. In Nederland wordt rode gist rijst verkocht als voedingssupplement.

Het wordt aanbevolen voor «de instandhouding van normale cholesterolgehalte in het bloed» en als alternatief voor mensen die geen statines willen innemen of ze niet verdragen. De samenstelling Om het gewenst effect te bereiken wordt een dagelijkse inname van 10 mg Monacoline K aanbevolen.

 • Uit analyse die Lareb heeft laten uitvoeren blijkt dat de hoeveelheid Monacoline K in verschillende preparaten sterk varieert.
 • Bovendien kunnen deze producten ook de giftige stof citrinine bevatten.
 • Citrinine ontstaat tijdens gisting van rijst.
 • Eén preparaat is onderzocht op de aanwezigheid van citrinine, dit is hierin niet gevonden.

Bijwerkingen Bijwerkingencentrum Lareb ontving 74 meldingen van bijwerkingen na gebruik van rode gist rijst. De klachten komen overeen met de bekenden bijwerkingen van statines. Gemeld zijn spierpijn, maag- en darmklachten. Maar ook ontregeling van stollingstijd, verminderd geheugen, spierafbraak, alvleesklierontsteking en ernstige lever problemen met geelzucht zijn gemeld.

Hoe lang mag je rode gist rijst gebruiken?

Veiligheid – Rode gist rijst is veilig in de geadviseerde dosering (zie gebruiksadviezen), ook bij langdurig gebruik. Het is belangrijk dat rode gist rijst van goede kwaliteit is en gegarandeerd vrij is van het mycotoxine citrinine.

Waarom is rode gist rijst uit de handel?

Verbod op hogere doseringen monacoline K uit rode gist rijst 06-09-2022 Op 22 juni 2022 is er nieuwe Europese wetgeving met betrekking tot het gebruik van rode gist rijst in voedingssupplementen van kracht geworden. Dit betekent dat bedrijven geen producten met rode gist rijst meer op de markt mogen brengen die 3 mg of meer monacoline K bevatten.

Dit maakt het verstrekken van informatie over de werking van rode gist rijst voor bedrijven ingewikkeld omdat de goedgekeurde gezondheidsclaim alleen gebruikt mag worden bij een dosering van 10 mg monacoline K. De Europese Commissie heeft deze wetgeving uit voorzorg ingesteld op basis van case reports over incidentele bijwerkingen die zouden zijn ontstaan door het gebruik van supplementen met monacoline K uit rode gist rijst, bijvoorbeeld spierpijn en maag- en darmklachten.

Deze bijwerkingen lijken op die van statines, een groep medicijnen voor het verlagen van cholesterol. Dit is in strijd met gegevens uit 53 gerandomiseerde klinische onderzoeken, waarin supplementen met rode gist rijst (ook met doseringen monacoline K hoger dan 3 mg) uitstekend verdragen werden en veilig werden bevonden.

Deze nieuwe wetgeving maakt het voor Vitals helaas onmogelijk om onze huidige producten met rode gist rijst te continueren en daardoor zijn deze uit het assortiment verdwenen. Er is inmiddels een voor in de plaats gekomen (Rode Gist Rijst Biologisch met 2,5 mg monacoline K), en Vitals heeft inmiddels met ook een heel mooi en sterk onderbouwd alternatief ontwikkeld.

Voor meer informatie over de wetgeving over monacolines kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen: 075-6476050 en [email protected]. : Verbod op hogere doseringen monacoline K uit rode gist rijst

Wie lopen een risico als zij rode gist rijst gaan gebruiken?

Gebruik van rode gist rijst – Rode gist rijst wordt in Nederland verkocht als voedingssupplement. De meeste mensen hebben voedingssupplementen of kruidenpreparaten niet nodig. Slik je medicijnen en wil je rode gist rijst of een ander voedingssupplement of kruidenpreparaat gebruiken? Overleg dit dan altijd met je arts of apotheker.

Welke cholesterolverlagers geven de minste bijwerkingen?

Van alle statines geven pravastatine en fluvastatine de minste spierklachten.

Is rode gist goed voor cholesterol?

Bewezen effectief bij dyslipidemie – Klinische studies laten zien dat rode gist rijst de LDL-cholesterolspiegel met 10- 36% kan verlagen en de triglyceridenspiegel met 13-44%.(17,19-21,31-37) De eerste belangrijke meta-analyse over rode gist rijst dateert uit 2006.(31) Uit de meer dan 50 beschreven klinische studies blijkt dat rode gist rijst na 8-12 weken zorgt voor significante verlaging van de cholesterolspiegel, vergeleken met placebo.

 • De totaalcholesterolspiegel daalde met gemiddeld 0,91 mmol/l (35 mg/dl), de LDL-cholesterolspiegel met 0,73 mmol/L (28 mg/ dl), terwijl de HDL-cholesterolspiegel met 0,15 mmol/L (5,8 mg/dl) toenam.(31) Het cholesterolverlagende effect is vergelijkbaar met statines.
 • Tevens daalde de triglyceridenspiegel met gemiddeld 0,41 mmol/l (36,5 mg/dl).

In een tweede (meta-)analyse uit 2012 zijn de gegevens van 11 studies samengevat. De onderzoekers concluderen opnieuw dat rode gist rijst even effectief is als statines.(35) Een derde meta-analyse uit 2014 selecteerde uit honderden studies 13 placebogecontroleerde studies van hoge kwaliteit (gepubliceerd tussen 1999 en 2013) en analyseerde de onderzoeksgegevens van in totaal 804 deelnemers.(21) Rode gist rijst zorgde voor daling van de totaalcholesterolspiegel, LDL-cholesterolspiegel en triglyceridenspiegel met respectievelijk 0,97 mmol/l, 0,87 mmol/l en 0,23 mmol/l, terwijl de HDL-cholesterolspiegel alleen in de Europese (en niet de Amerikaanse of Aziatische) studies significant steeg met 0,12 mmol/l.

See also:  Wat Eten Om Af Te Vallen?

In een meta-analyse uit 2015 was de conclusie na analyse van 20 studies dat rode gist rijst de LDL-cholesterolspiegel met gemiddeld 1,02 mmol/l verlaagt, vergeleken met placebo, en even goed werkt als statines.(20) Rode gist rijst veroorzaakt geen significante bijwerkingen (anders dan placebo) en is geschikt voor mensen die intolerant zijn voor statines.(19,20) In een Belgische studie waarin een groep artsen rode gist rijst of placebo innam, verlaagde rode gist rijst de LDL-cholesterolspiegel met 36% en de totaalcholesterolspiegel met 15%, vergeleken met placebo.(36) Rode gist rijst is ook effectief bij dyslipidemie door nefrotisch syndroom* of familiaire hypercholesterolemie.(21,38,39) De in klinische studies gebruikte doseringen varieerden van 1200-4800 mg/dag met circa 5-20 mg monacolines.

In 2011 heeft de EFSA (European Food Safety Authority) een wetenschappelijk rapport opgesteld over rode gist rijst.(40) De EFSA concludeert dat rode gist rijst zorgt voor significante verlaging van de totaalcholesterol- en LDL-cholesterolspiegel bij een dagdosis rode gist rijst met 10 mg monacoline K.

Is rode rijst gist gezond?

Wat doet Rodegistrijst (Monacoline) voor je gezondheid? – Rodegistrijst heeft de volgende wetenschappelijk bewezen effecten voor de gezondheid:

10 mg Monacoline K uit rodegistrijst draagt bij aan het behoud van normale cholesterolgehalten in het bloed. Cholesterol is er in verschillende vormen, waaronder het ongunstige LDL en het gunstige HDL. De verhouding tussen deze twee vormen is belangrijk voor je gezondheid.

Er zijn ook aanwijzingen dat rodegistrijst gunstig is voor de gezondheid van het hart. Dit moet nog verder worden onderzocht.

Wat is een goed alternatief voor statines?

Alternatief voor mensen die statines slecht verdragen Voor de aanzienlijke groep mensen die statines niet kunnen verdragen, lijkt er een goed alternatief op komst. Een studie onder 307 personen met ernstig verhoogd LDL-cholesterol wijst uit dat injecties met het antilichaam evolocumab het cholesterol net zo goed verlagen als statines.

De resultaten worden vandaag op het congres van the American College of Cardiology in Washington bekendgemaakt door prof. dr. Erik Stroes van de afdeling Vasculaire Geneeskunde van het AMC. Tegelijkertijd verschijnen ze online in het Journal of the American College of Cardiology. Mensen met een ernstig verhoogd LDL-cholesterol lopen een groot risico op hart- en vaatziekten.

Standaard krijgen zij statines, die de cholesterolwaarden met meer dan de helft omlaag brengen. Tien tot twintig procent van de gebruikers van deze geneesmiddelen kan echter last krijgen van milde tot zeer forse bijwerkingen, met name spierpijn. Geen spierpijn die je ervaart na een iets te zware training, maar zodanige klachten dat je geen trappen meer op kunt lopen of niet meer naar je werk kunt.

Stroes: ‘Die mensen staan iedere dag op met een gevoel alsof ze een zware marathon hebben gelopen. Aangezien ze hun leven lang dagelijks statines moeten slikken, kun je je voorstellen wat dat doet met de therapietrouw.’ Bij 70 procent van deze groep verdwijnen de klachten als ze een andere statine gaan gebruiken.

Een kwart kan echter tot vier of meer verschillende varianten niet verdragen. Voor hen was geen alternatief voorhanden dat effectief is in het verlagen van cholesterol. Een groot deel daarvan stopt daarom helemaal met de behandeling, waardoor ze een beduidend hoger risico lopen op een hartinfarct of beroerte.

Het bedrijf Amgen ontwikkelde evolocumab, een antilichaam dat ervoor zorgt dat receptoren die LDL-cholesterol uit het bloed halen, niet afgebroken maar gerecycled worden. Omdat het om een antilichaam gaat, hoeft het maar eenmaal in de twee tot vier weken geïnjecteerd te worden. ‘Van tevoren hadden we daar bedenkingen bij.

Gaan mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten daadwerkelijk zo vaak iets bij zichzelf inspuiten? Maar dat bleek geen enkel probleem’, zegt Stroes. ‘96 procent gebruikte de injectie tot het eind van de studie.’ Bovendien meldde nog maar acht procent spierklachten.

 • Het LDL-cholesterol van de deelnemers ging gemiddeld met 56 tot 58 procent omlaag.
 • Of evolocumab een volwaardige vervanger is voor statines, moet in een vervolgstudie blijken die inmiddels loopt.
 • Dat het LDL-cholesterol erdoor verlaagd wordt, is één ding.
 • Nu willen we weten of degenen die het middel nemen, minder hart- en vaatziekten krijgen’, vertelt Stroes.

‘Bij statines weten we dat een verlaging van het LDL met 1 millimol (mmol) leidt tot een daling van het hart- en vaatrisico met 22 procent.De injecties brengen het cholesterol met 2,5 mmol omlaag. Dat doet een robuuste daling vermoeden van de kans op bijvoorbeeld een hartaanval.

 • Maar dat is een aanname die nog bewezen moet worden.’ Details over de studie: De betreffende studie heet de GAUSS-2 trial.
 • Gedurende twaalf weken kregen 307 mensen met hoog cholesterol evolocumab of ezetimibe, een van de weinige alternatieven voor patiënten die geen statines kunnen verdragen, maar veel minder effectief dan statines.

Veertien landen deden mee met het onderzoek. Deelnemende patiënten konden minstens twee verschillende statines niet verdragen. De helft van hen had drie statines geprobeerd, zonder succes, en 22 procent kreeg bij minstens vier statines last van flinke bijwerkingen.

Wat is het risico als een klant cholesterolverlagende medicijnen gebruikt en rode gist rijst?

Bijwerkingencentrum Lareb ziet een toename van meldingen van bijwerkingen na gebruik van rode gist rijst supplementen. Rode gist rijst bevat Monacoline K, een natuurlijke statine. Consumenten zijn onvoldoende op de hoogte van de mogelijke gevaren van deze supplementen.

Rode gist rijst Rode gist rijst is een traditioneel Chinees voedingsmiddel dat ontstaat door fermentatie van rijst. Tijdens dit proces wordt de stof Monacoline K gevormd. Andere naam voor Monacoline K is lovastatine. Deze is verkrijgbaar als geneesmiddel in een groot aantal landen, maar niet in Nederland.

Statines werken cholesterolverlagend. In Nederland wordt rode gist rijst verkocht als voedingssupplement. Het wordt aanbevolen voor «de instandhouding van normale cholesterolgehalte in het bloed» en als alternatief voor mensen die geen statines willen innemen of ze niet verdragen.

 1. De samenstelling Om het gewenste effect te bereiken wordt een dagelijkse inname van 10 mg Monacoline K aanbevolen.
 2. Supplementen op basis van gefermenteerde rode rijst zijn echter niet gestandaardiseerd.
 3. De hoeveelheid Monacoline K in verschillende preparaten kan variëren.
 4. Bovendien kunnen deze producten door het gistingsproces ook de giftige stof citrinine bevatten.
See also:  Hoeveel Uitkering Na Medisch Ontslag?

Bijwerkingen Bijwerkingencentrum Lareb ontving zestien meldingen van bijwerkingen na gebruik van rode gist rijst. De klachten komen overeen met de bijwerkingen van statines. Spierpijn, maag- en darmklachten staan op de voorgrond. Maar ook ernstige klachten, zoals spierafbraak, alvleesklierontsteking en ontregeling van de stollingstijd zijn gemeld.

Wat is het verschil tussen rode gist rijst capsules en tabletten?

Rode gistrijsttabletten of capsules? Rode gistrijst wordt verkocht in de vorm van capsules of tabletten. Een verschil tussen rode gistrijsttabletten en -capsules is dat capsules soms hun vorm krijgen door de dierlijke stof gelatine. Deze vorm van rode gistrijst is daarom niet geschikt voor vegetariërs.

Wat is het verschil tussen rode rijst en rode gist rijst?

Rode Gist Rijst is een door gist gefermenteerde rijstsoort (niet te verwarren met de rode rijst die je geserveerd krijgt in een Thais restaurant). Het is de gist die de rijst haar rode kleur geeft; door gewone rijst te laten fermenteren met de Monascus purpureus gist worden de rijstkorrels donkerrood.

Is rode gist rijst bloedverdunnend?

Monacoline k en bloedverdunners – Voedingssupplementen die rode gist rijst bevatten, verbeteren de bloedcirculatie. Er is geen interactie tussen het gebruik van statines en bloedverdunners. Raadpleeg om zeker te zijn toch even je huisarts als je de twee tegelijk gaat innemen.

Welke statine heeft de minste klachten?

Een lager risico op het ontstaan van spierklachten. Fluva- statine gaf in een observationele studie minder klachten dan andere statines. Pravastatine en rosuvastatine geven mogelijk minder spierklachten doordat deze hydrofiel zijn.

Waarom rode gist rijst met Q10?

Pas op met citrinine – Citrinine is dus het bestanddeel in Rode gist rijst dat dus voor vervelende bijwerkingen kan zorgen. Tijdens het fermentatieproces van Rode gist rijst kan citrinine worden gevormd. Dit is een toxische stof die schadelijk is voor de lever en nieren.

Wat doet rode gist rijst met Q10?

Rode Gist Rijst supplement – Het supplement Rode Gist Rijst met Q10 is een supplement dat speciaal ontwikkeld is voor het cholesterolgehalte 1 *. De werkzame stof in het supplement wordt gewonnen uit gefermenteerde rijst waarbij de stof Monacoline K vrijkomt. Deze stof zorgt voor de werkzaamheid van het product. Rode Gist Rijst met Q10 wordt gebruikt voor het instant houden van een normaal en gezond cholesterolgehalte in het bloed 1 *. Ruim een kwart van de Nederlandse bevolking heeft te maken met een te hoog cholesterol waarbij het LDL-cholesterol en HDL-cholesterol niet in balans zijn.

Deze verhoogde waarde vergroot het risico op hart – en vaatziekten. Het instant houden van een gezond cholesterolgehalte is daarom essentieel voor een goede gezondheid. Het supplement Rode Gist Rijst Q10 bevat een uitgebalanceerde dosering Monacoline K. Deze toevoeging van de werkzame stof is noodzakelijk voor het behalen van de gewenste gezondheidsvoordelen van het supplement.

Europees wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een dagelijkse innamen van 10 mg Monacolin K uit rood gefermenteerde rijst, goed is voor het cholesterolgehalte in het bloed 1 *. Het supplement Rode Gistrijst Q10 is van 100% natuurlijke oorsprong. De werkzame stoffen worden gewonnen uit natuurlijke producten, wat een positieve invloed heeft op de effectiviteit. Hierdoor is het supplement ook GMO-vrij. Rode Gist Rijst Q10 is veilig te gebruiken voor vegetariërs, veganisten en mensen met diabetes.

Is water drinken goed voor cholesterol?

Extra belangrijk bij sedentaire leefstijl – Als je veel zit (door werk, leefstijl of handicap) heb je een hogere kans op o.a. diabetes type 2, hoge bloeddruk, vaatverharding, hartfalen en blaas- en nierproblemen. Het is daarom des te belangrijker dat je veel water drinkt.

 • Veel mensen weten wel dat ze veel zouden moeten drinken maar weten eigenlijk niet precies waarom, of denken dat de schade die weinig drinken veroorzaakt wel meevalt.
 • Als je lichaam te weinig vocht krijgt, haalt het vocht uit je cellen, tussen je cellen vandaan en uit je bloed.
 • Hierdoor vernauwen je bloedvaten, stijgt je bloeddruk en op termijn zelfs je cholesterolgehalte.

Want als je cellen namelijk te veel water aan het bloed dreigen te verliezen, wordt er extra cholesterol gestuurd als ‘pleister’ om de celmembranen te dichten, als noodmaatregel om zich te weren tegen de osmotische druk van het bloed. Dit leidt tot de zo gevreesde aderverkalking (of: ‘vaatverharding’/ arteriosclerose). Als je lichaam te weinig vocht krijgt, haalt het vocht uit je cellen, tussen je cellen vandaan en uit je bloed. Hierdoor vernauwen je bloedvaten. Ook kan er zout opgeslagen worden om water vast te houden. Als je vervolgens als medicatie plaspillen voorgeschreven krijgt, kom je van de regen in de drup.

Wat doet koffie met je cholesterol?

Wat is cafestol? – In koffie zit het stofje cafestol dat het LDL-cholesterol verhoogt. Een teveel aan LDL-cholesterol in je bloed blijft plakken aan de binnenkant van je bloedvaten. Dat vergroot de kans op bijvoorbeeld een hartaanval of beroerte. De minste cafestol zit in koffie gezet met een papieren filter, koffie van koffiepads, koffie gezet met een percolator en in oploskoffie.

See also:  Hoeveel Mag Er Op Een Spaarrekening Staan België?

In koffie gemaakt met cups, espresso en in koffie gemaakt met een mokkapot (ook wel moka of Italiaanse koffiepot genoemd) zit gemiddeld meer cafestol. In koffie van een cafetière (ook wel doordrukkoffie of French press genoemd) en zeker in kookkoffie (ook wel Turkse of Griekse koffie genoemd) zit de hoogste hoeveelheid cafestol.

Koffie van een cafetière en kookkoffie staan dan ook niet in de Schijf van Vijf.

Welk fruit verlaagt cholesterol?

Wat je beter wel eet. –

Eet veel vezels. Vezels zijn te vinden in groente en fruit, peulvruchten en granen. Eet minstens twee stuks fruit en 250 gram verse groente per dag. Probeer ook om ongeveer twee keer per week peulvruchten te eten. Knoflook eten Studies hebben reeds aangetoond dat het regelmatig eten van knoflook LDL cholesterol verlaagt en HDL cholesterol verhoogt. Haver, peulvruchten en fruit die pectine bevatten (zoals citrusvruchten, appels en grapefruits) helpen om je cholesterol te verlagen. In je darmen gaan de pectinevezels een verbinding met gal aan. Daardoor worden er minder vetten door je lichaam opgenomen. Eet veel cereals met een hoog vezelgehalte bij het ontbijt om je cholesterol te verlagen. Eet minstens twee maal in de week vis. Vis – vooral vette zeevis zoals makreel, tonijn en zalm – bevat Omega-3 vetzuren die je cholesterol verlagen. Nu geen gefrituurde vis gaan eten natuurlijk, dat maakt het weer slecht voor je cholesterol. Eet minimaal 25 gram soja per dag om je cholesterol te verlagen. Kies bijvoorbeeld voor tofu of zoek naar producten die soja bevatten. Avocado bevat de stof bètasitosterol dat het overtollige LDL cholesterol verlaagt, waardoor het goede cholesterol weer hoger wordt. Bonen bevatten oplosbare vezels die zich aan cholesterol binden en op die manier de cholesterol uit je lichaam transporteren. Gebruik enkelvoudig onverzadigd vet tijdens het koken, zoals olijfolie en zonnebloemolie. Doe dit bij al je maaltijden.

Is rode gist rijst goed voor cholesterol?

Conclusie – Supplementen op basis van gefermenteerde rode rijst verlagen inderdaad de cholesterol, maar de verkrijgbare supplementen zijn niet gestandaardiseerd (de dosis kan wisselen) en de veiligheid kan niet gegarandeerd worden (ongewenste bijproducten). Rode rijst bevat eigenlijk een zwak statine met dezelfde werking, dezelfde nevenwerkingen, alleen niet terugbetaald en dus veel duurder.

Waarom Q10 bij rode gist rijst?

Pas op met citrinine – Citrinine is dus het bestanddeel in Rode gist rijst dat dus voor vervelende bijwerkingen kan zorgen. Tijdens het fermentatieproces van Rode gist rijst kan citrinine worden gevormd. Dit is een toxische stof die schadelijk is voor de lever en nieren.

Wat is het verschil tussen rode gist rijst capsules en tabletten?

Rode gistrijsttabletten of capsules? Rode gistrijst wordt verkocht in de vorm van capsules of tabletten. Een verschil tussen rode gistrijsttabletten en -capsules is dat capsules soms hun vorm krijgen door de dierlijke stof gelatine. Deze vorm van rode gistrijst is daarom niet geschikt voor vegetariërs.

Is rode gist goed voor cholesterol?

Bewezen effectief bij dyslipidemie – Klinische studies laten zien dat rode gist rijst de LDL-cholesterolspiegel met 10- 36% kan verlagen en de triglyceridenspiegel met 13-44%.(17,19-21,31-37) De eerste belangrijke meta-analyse over rode gist rijst dateert uit 2006.(31) Uit de meer dan 50 beschreven klinische studies blijkt dat rode gist rijst na 8-12 weken zorgt voor significante verlaging van de cholesterolspiegel, vergeleken met placebo.

 • De totaalcholesterolspiegel daalde met gemiddeld 0,91 mmol/l (35 mg/dl), de LDL-cholesterolspiegel met 0,73 mmol/L (28 mg/ dl), terwijl de HDL-cholesterolspiegel met 0,15 mmol/L (5,8 mg/dl) toenam.(31) Het cholesterolverlagende effect is vergelijkbaar met statines.
 • Tevens daalde de triglyceridenspiegel met gemiddeld 0,41 mmol/l (36,5 mg/dl).

In een tweede (meta-)analyse uit 2012 zijn de gegevens van 11 studies samengevat. De onderzoekers concluderen opnieuw dat rode gist rijst even effectief is als statines.(35) Een derde meta-analyse uit 2014 selecteerde uit honderden studies 13 placebogecontroleerde studies van hoge kwaliteit (gepubliceerd tussen 1999 en 2013) en analyseerde de onderzoeksgegevens van in totaal 804 deelnemers.(21) Rode gist rijst zorgde voor daling van de totaalcholesterolspiegel, LDL-cholesterolspiegel en triglyceridenspiegel met respectievelijk 0,97 mmol/l, 0,87 mmol/l en 0,23 mmol/l, terwijl de HDL-cholesterolspiegel alleen in de Europese (en niet de Amerikaanse of Aziatische) studies significant steeg met 0,12 mmol/l.

In een meta-analyse uit 2015 was de conclusie na analyse van 20 studies dat rode gist rijst de LDL-cholesterolspiegel met gemiddeld 1,02 mmol/l verlaagt, vergeleken met placebo, en even goed werkt als statines.(20) Rode gist rijst veroorzaakt geen significante bijwerkingen (anders dan placebo) en is geschikt voor mensen die intolerant zijn voor statines.(19,20) In een Belgische studie waarin een groep artsen rode gist rijst of placebo innam, verlaagde rode gist rijst de LDL-cholesterolspiegel met 36% en de totaalcholesterolspiegel met 15%, vergeleken met placebo.(36) Rode gist rijst is ook effectief bij dyslipidemie door nefrotisch syndroom* of familiaire hypercholesterolemie.(21,38,39) De in klinische studies gebruikte doseringen varieerden van 1200-4800 mg/dag met circa 5-20 mg monacolines.

In 2011 heeft de EFSA (European Food Safety Authority) een wetenschappelijk rapport opgesteld over rode gist rijst.(40) De EFSA concludeert dat rode gist rijst zorgt voor significante verlaging van de totaalcholesterol- en LDL-cholesterolspiegel bij een dagdosis rode gist rijst met 10 mg monacoline K.