Waar Zit Appendix?

Waar Zit Appendix
De blindedarm of appendix (letterlijk: aanhangsel) bevindt zich op de overgang van dunne darm en dikke darm, meestal rechtsonder in de buik. Omdat de appendix lang en beweeglijk is, kan bij een ontsteking de pijn bijvoorbeeld meer in het midden en soms zelfs rechtsboven in de buik voelen.

Hoe weet je dat je appendix pijn doet?

Wanneer bellen als u denkt dat u blindedarmontsteking heeft? – Bel uw huisarts of huisartsenpost als u opeens heftige buikpijn heeft. Bel ook als uw buikpijn niet heftig is, maar u heeft wel een of meer van deze klachten:

De pijn zit rechtsonder in de buik. De buikpijn wordt steeds erger. De pijn wordt erger als u uw buik aanraakt of loslaat. De pijn wordt erger als u hoest of lacht. U moet steeds overgeven en drinkt niet. U heeft pijn bij het plassen en/of bloed in uw plas. U ziet bloed en/of slijm in uw poep. U krijgt koorts. U wordt suf.

Meer informatie

Hoe kun je testen of je een blinde darm ontsteking hebt?

De diagnose van appendicitis – Een blindedarmontsteking kan gemakkelijk verkeerd worden gediagnosticeerd, omdat de klachten soms erg lijken op die van andere darmaandoeningen. Door middel van bloedonderzoek en een echo kan gekeken worden of er daadwerkelijk sprake is van een ontsteking aan de blinde darm.

Waar ligt de appendix links of rechts?

Wat is het? – Een blindedarmontsteking of appendicitis is een ontsteking van de appendix. Bij een blindedarmontsteking is niet de blinde darm, maar het wormvormig aanhangsel ontstoken. Het wormvormig aanhangsel wordt ook wel appendix genoemd. Dit betekent ‘aanhangsel’ in het Latijn.

Hoe begint een blinde darm ontsteking?

Symptomen – Bij een blindedarmontsteking beginnen de pijnklachten meestal op, rond of boven de navel. Uiteindelijk zakt de pijn naar de rechter onderbuik. Soms worden de pijnklachten voorafgegaan door misselijkheid en braken. Er kan een lichte temperatuurverhoging zijn en een algeheel onwel bevinden (misselijkheid, diarree of verstoppingklachten).

Kan je je appendix voelen?

Echo – Er wordt een echo van uw buik gemaakt. Dit gebeurt op de röntgenafdeling. Het onderzoek doet geen pijn. Door geluidsgolven worden de organen van de buikholte in beeld gebracht. Uw arts bespreekt de uitslagen met u en vertelt u meer over de behandeling.

De pijn kan er eerst een beetje zijn en daarna steeds erger worden. U heeft geen zin in eten en voelt zich misselijk. U moet misschien ook overgeven. Aanraken en loslaten van de buik kan pijn doen. Hoesten en lachen doen pijn in uw buik. Elke beweging kan (extra) pijn doen.

De arts verwijdert de ontstoken blindedarm. Dit wordt gedaan tijdens een kijkoperatie. Hierbij worden drie kleine sneetjes in uw buik gemaakt. Het kan ook nodig zijn om een kleine snee rechts in uw onderbuik te maken. Tijdens de operatie blijkt of uw blindedarm ontstoken is.

 • Soms is de blindedarm geknapt.
 • De inhoud van de ontstoken blindedarm komt dan in uw buikholte terecht.
 • Dit noemen we een ‘geperforeerde appendix’.
 • Er is een verschil tussen de behandeling van een ontstoken blindedarm of een geperforeerde blindedarm.
 • Na de operatie hoort u of u een ontstoken of een geperforeerde blindedarm had.

De operatie heeft bijna altijd spoed. Hoe ernstiger uw klachten, hoe sneller u geopereerd moet worden. Daarom is het moeilijk hierover een tijdstip af te spreken. De verpleegkundige roept u op zodra u geopereerd kan worden.

Hoe testen appendix?

Diagnose stellen – De diagnose is vaak betrekkelijk eenvoudig te stellen. Meestal kan dat op basis van lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek en echografie maar soms is ook een CT-scan of MRI-scan nodig. Als er dan nog twijfel is, kan onder narcose een kijkoperatie worden uitgevoerd (diagnostische laparoscopie).

Kan een blindedarmontsteking vanzelf over gaan?

Een blindedarmontsteking gaat niet vanzelf over. Hoe langer je met een ontstoken blindedarm blijft rondlopen, hoe vervelender en gevaarlijker het wordt.

Is appendix gevaarlijk?

De blindedarm is het eerste gedeelte van de dikke darm. De appendix is het wormvormig aanhangsel dat aan de blinde darm hangt. In de volksmond, maar ook in de medische wereld wordt de appendix meestal blindedarm genoemd, al is dit dus niet helemaal correct.

 • Een plotselinge, ernstige ontsteking van de blindedarm wordt acute blindedarmontsteking genoemd of acute appendicitis.
 • Als de ontsteking niet wordt behandeld, kan de appendix openbarsten (perforatie).
 • De infectie kan zich dan verspreiden naar andere delen van de buik, in het bijzonder naar het buikvlies (peritoneum).

Het buikvlies is een dun, transparant vlies dat normaal gesproken alle organen in de buikholte en de binnenwanden van de buikholte bedekt. Ontsteking van het buikvlies wordt buikvliesontsteking (peritonitis) genoemd. Hoe langer een blindedarmontsteking aanwezig is, hoe groter de kans dat de appendix openbarst en zich een buikvliesontsteking ontwikkelt.

Acute blindedarmontsteking kan mensen in elke leeftijdsgroep treffen, maar komt het meeste voor bij jongvolwassenen. Acute blindedarmontsteking met buikvliesontsteking doet zich vaker voor bij ouderen. Denk, doe en test mee. Word lid van ons Medicinfo-panel! De zorgvraag stijgt, terwijl het personeelstekort toeneemt en de wachttijden stijgen.

See also:  Wanneer Proteine Shake Drinken?

Hoe zorgen we dat iedereen zorgt krijgt, nu en in de toekomst? Wil jij een bijdrage leveren? We zijn benieuwd naar jouw ideeën. Samen werken we aan de zorg van de toekomst. Doe Mee!

Hoe lang kan blindedarmontsteking sluimeren?

De volledige naam van de appendix is appendix vermiformis: wormvormig aanhangsel. Het is een hol aanhangsel aan de blindedarm (het caecum ). Deze blindedarm (het caecum) is het begin van de dikke darm, In de volksmond wordt de appendix zelf blindedarm genoemd, wat dus niet helemaal correct is.

 • In deze en andere teksten zal met blindedarm de appendix worden bedoeld.
 • De grootte (lengte) en de positie van de appendix in de buikholte verschillen van persoon tot persoon.
 • In de loop van de tijd kan de appendix ook van positie veranderen.
 • Voor zover we weten heeft de appendix geen duidelijke functie in het lichaam.

Een ontsteking van de blindedarm (appendix) wordt blindedarmontsteking (appendicitis) genoemd. De ontsteking is meestal het gevolg van een bacteriële infectie. Als er sprake is van een lichte ontsteking, die al lange tijd aanhoudt (meer dan drie weken), wordt gesproken over een chronische blindedarmontsteking.

 • Denk, doe en test mee.
 • Word lid van ons Medicinfo-panel! De zorgvraag stijgt, terwijl het personeelstekort toeneemt en de wachttijden stijgen.
 • Hoe zorgen we dat iedereen zorgt krijgt, nu en in de toekomst? Wil jij een bijdrage leveren? We zijn benieuwd naar jouw ideeën.
 • Samen werken we aan de zorg van de toekomst.

Doe Mee!

Kun je blindedarmontsteking zien in urine?

Bloed- en urineonderzoek Bij een acute blindedarmontsteking is de CRP (een bepaald eiwit wat bij een infectie vrijkomt) meestal verhoogd. Om een blaasontsteking en/of zwangerschap uit te sluiten, kan het nodig zijn om uw urine te onderzoeken.

Hoe lang in het ziekenhuis na appendix?

Na een operatie bij blindedarmontsteking – Als de operatie klaar is, gaat u naar de uitslaapkamer. Hier kunt u rustig wakker worden. De verpleegkundige controleert uw hartslag en bloeddruk. Als u goed wakker bent, gaat u naar de verpleegafdeling. U mag meestal meteen iets eten en drinken.

Bewegen is goed voor uw herstel. Het is goed om zo snel mogelijk uw bed uit te gaan.

Bewegen zorgt ervoor dat uw darmen gaan werken. Bewegen zorgt er ook voor dat uw bloed goed doorstroomt. U heeft dan minder kans op een bloedpropje in uw bloedvaten (trombose). U krijgt ook een prik in uw been of buik om trombose te voorkomen. Die krijgt u elke dag dat u in het ziekenhuis bent. Soms krijgt u thuis nog prikken tegen trombose.

Het is ook belangrijk dat u goed ademhaalt en uw hoest niet tegenhoudt. Vaak is het lastig, omdat uw buik pijn doet door de operatie en de ontsteking. Toch moet u proberen goed door te ademen en te hoesten. U heeft dan een kleinere kans op longontsteking.

Waren er geen problemen en herstelt u goed? Dan kunt u mogelijk al de volgende dag naar huis. Was uw blinde darm gescheurd? Dan krijgt u nog 3 tot 5 dagen medicijnen tegen ontsteking (antibiotica). U blijft een paar dagen in het ziekenhuis. Risico’s

Wat als je pijn hebt in je linker onderbuik?

Buikpijn linksonder –

Buikpijn linksonder kan wijzen op een ontsteking in de dikke darm, ook wel culitis ul ce rosa genoemd, Als je buikpijn links onderin je buik hebt dan kan dat ook duiden op diverticulitis, Als je diverticulitis hebt dan is een divertikel (uitgerekt stukje van de dikke darm) ontstoken., Als je last hebt van je eierstokken dan kun je rechtsonder, maar ook linksonder pijn in je buik hebben, Het kan zijn dat je een eierstokcyste hebt, vaak zijn eierstokcystes onschuldig. Mocht je twijfelen neem dan altijd contact op met je gynaecoloog, Als je last hebt van prikkelbaar darm syndroom (PDS ) dan kan dit ook zorgen voor buikpijn onderin j e buik. Endometriose kan ook buikpijn linksonder veroorzaken. Als je end o metriose hebt, dan groeit weefsel buiten je baarmoeder. Dit kan dan bijvoorbeeld op je eierstokken of je darmen groeien.

Wat kan het zijn als je pijn in de onderbuik?

Pijn in de onderbuik van gynaecologische oorsprong · Gezondheid en wetenschap Pijn in de onderbuik is een veel voorkomende klacht. Meestal wordt die veroorzaakt door een darmprobleem. Maar bij vrouwen kan de pijn ook afkomstig zijn van een aandoening van de inwendige geslachtsorganen (vagina, baarmoeder, eierstokken).

Wat zit er aan de linkerkant in je buik?

Miltaandoening De milt bevindt zich in de buik aan de linkerkant van het lichaam. De milt zorgt voor een goede samenstelling van het bloed. Het is een belangrijk orgaan en behoort tot de bloed- en lymfevormende organen, waar ook de lymfeklieren en de lever bij horen.

De milt zuivert het bloed en voert dode bloedcellen uit het bloed af. De milt gaat harder werken als u ziek bent. Bij een miltaandoening werkt de milt niet goed. Dit is erg pijnlijk en kan soms ook gevaarlijk zijn. Als de milt verwijderd moet worden, kunnen de andere organen in het lichaam de functies van de milt overnemen.

See also:  Wanneer Gazon Zaaien?

: Miltaandoening

Wat als je te lang wacht met blindedarmontsteking?

Complicaties – Als een appendicitis plots ontstaat, in een paar uur of een paar dagen, spreken we van acute appendicitis, Als je te lang wacht met de behandeling, kan je complicaties krijgen:

je appendix kan openbarsten;er kan zich een abces vormen;je buikvlies kan ontsteken (peritonitis): dit is een levensbedreigende complicatie die je met spoed moet laten behandelen.

Waar zit je blinde darm vrouw?

De blinde darm is een klein wormvormig aanhangsel van de dunne darm. Dit bevindt zich op de plaats waar de dunne darm overgaat in de dikke darm, rechtsonder in de buik. Als er sprake is van een blindedarmontsteking dan wordt deze operatief verwijderd.

Kan een blindedarmontsteking ook langzaam opkomen?

Soms gaan er aan de pijn rechtsonder een paar dagen vooraf met vage buikklachten die langzaam erger worden. Een blindedarmontsteking kan soms heftig verlopen en leiden tot een buikvliesontsteking. In dat geval kan de pijn in de hele buik voelbaar zijn.

Hoe appendicitis uitsluiten?

In het algemeen geldt de vuistregel: als men de appendix echografisch duidelijk kan zien, dan is deze ontstoken. Bij patiënten met appendicitis gelukt het in ongeveer 85 van de gevallen de ontstoken appendix direct in beeld te brengen.

Welk orgaan zit rechts onder in de buik?

Blindedarmontsteking – Franciscus Gasthuis & Vlietland De blindedarm wordt ook wel appendix (letterlijk: aanhangsel) genoemd. Deze bevindt zich meestal daar waar de dunne darm overgaat in de dikke darm, rechtsonder in de buik. Een blindedarmontsteking (appendicitis) is een meestal plotseling ontstane, ontsteking van de blindedarm.

 • De ontsteking geeft pijnklachten rechtsonder in de buik.
 • De ontsteking kan soms zeer heftig zijn en leiden tot buikvliesontsteking.
 • In dat geval zit de pijn in uw hele buik.
 • Waarom een appendix ontstoken raakt, is niet duidelijk.
 • Bij een blindedarmontsteking beginnen de pijnklachten meestal op, rond of boven de navel, die daarna afzakken richting rechtsonder in de buik.

De pijn rechtsonder wordt soms voorafgegaan door misselijkheid, braken, lichte temperatuurverhoging en het gevoel ziek te zijn. Hoesten en lachen is soms pijnlijk. Soms beginnen de klachten met vage buikklachten die steeds erger worden. Als u een blindedarmontsteking heeft, is een operatie meestal de beste oplossing.

Hoe lang duurt een appendix operatie?

De blindedarmoperatie – De operatie wordt uitgevoerd door een chirurg of een chirurg in opleiding gesuperviseerd door een chirurg die daarbij ondersteund wordt door een operatieteam. De operatie duurt ongeveer 1 uur. Met de operatie wordt voorkomen dat een gat in de appendix ontstaat met een buikvliesontsteking als gevolg.

Doet een blindedarmontsteking constant pijn?

Overslaan en naar de inhoud gaan

De pijn bij een blindedarmontsteking zit meestal rechtsonder in de buik. De pijn kan er opeens zijn en wordt steeds erger. U voelt zich ziek. Bel uw huisarts of huisartsenpost bij deze klachten. Bij een blindedarmontsteking is snel een behandeling nodig, in ieder geval binnen 1 dag. Meestal is dit een operatie. De arts haalt de blinde darm weg. Heel soms kan iemand medicijnen krijgen in plaats van een operatie.

Hoe voelt een ontstoken darm?

Klachten darmontsteking – Meestal gaat enteritis gepaard met buikpijn, buikkrampen en diarree. Is er tegelijkertijd ook sprake van een ontsteking van de maag dan spreekt men van gastro-enteritis. Dit wordt gekenmerkt door misselijkheid en overgeven. Iemand met een gastro-enteritis heeft last van krampende buikpijn en waterige, soms bloederige, diarree.

Hoe groot is de kans op blindedarmontsteking?

Onderzoek Op dit moment loopt er een zorgevaluatie (CAPP studie) naar de optimale behandeling van complexe appendicitis bij kinderen. In deze studie wordt onderzoek gedaan naar twee verschillende subgroepen van complexe appendicitis. In subgroep 1 (complexe appendicitis zonder abces/infiltraat) wordt gekeken naar de optimale chirurgische benadering (open of laparoscopisch).

In subgroep 2 (complexe appendicitis met abces/infiltraat) wordt gekeken naar de optimale behandelstrategie c.q. non-operatief (met antibiotica en eventueel drainage) of direct operatief. De NVvH adviseert centra om aan deze zorgevaluatie te participeren. Zie ook CAPP, Waar gaat deze richtlijn over? Deze richtlijn geeft een leidraad voor wat volgens de huidige maatstaven de beste diagnostiek en behandeling is bij patiënten met een acute appendicitis.

Er zijn verschillende behandelstrategieën beschreven in geval van simpele en complexe appendicitis. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Welke onderzoeken worden aanbevolen bij patiënten met (een verdenking op) acute appendicitis? De mogelijke behandelingen van appendicitis. Chirurgisch technische aspecten (laparoscopie of open, verzorging appendix stomp, spoelen tijdens de operatie). Behandeling met antibiotica na de operatie. Het nut van het histologisch laten nakijken van een verwijderde appendix. Blindedarmontsteking tijdens de zwangerschap of bij kinderen. De toegevoegde waarde van het raadplegen van een gynaecoloog. De organisatie van de zorg.

See also:  Waarom Likt Mijn Kat Mij?

Voor wie is deze richtlijn bedoeld? Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met acute appendicitis, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Voor pati ë nten Acute appendicitis is de medische term voor blindedarmontsteking.

 • Omdat een ontsteking van de blinde darm meestal vrij plotseling ontstaat, wordt het vaak acute blindedarmontsteking genoemd.
 • Er zijn verschillende oorzaken voor een blindedarmontsteking, meestal is sprake van een verstopping van de binnenkant.
 • De meest voorkomende klacht die optreedt is plotseling beginnende buikpijn, de pijn kan rond de navel beginnen en ‘afzakken’ naar rechts onder in de buik.

Vaak is er gebrek aan eetlust en kan er temperatuurverhoging zijn. De kans om een blindedarmontsteking in het leven te krijgen is tussen de 7 en 9 procent, het komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Meer informatie over blindedarmontsteking is te vinden op www.thuisarts.nl,

 • Hoe is de richtlijn tot stand gekomen? Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH).
 • De richtlijn is in 2010 opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de kinderchirurgen, chirurgen, kinderartsen, gynaecologen, radiologen en klinisch chemici.

In 2019 is het merendeel van de modules herzien, behalve voor de modules waarvan de aanbevelingen nog steeds aansluiten bij de huidige wetenschappelijke inzichten. De richtlijn is herzien door een multidisciplinaire richtlijnwerkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen en de Patiëntenfederatie.

 • De procesmatige en methodologische ondersteuning is geleverd door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.
 • Definities en begrippen De gebruikte terminologie in de literatuur betreffende de in de richtlijn besproken ziektebeelden is niet consistent.
 • Daarom heeft de werkgroep definities opgesteld voor de in de richtlijn besproken ziektebeelden: Acute appendicitis Een acute ontsteking van de appendix vermiformis, een ‘waar’ divertikel van het coecum.

Histologisch wordt acute appendicitis gedefinieerd als leucocytaire infiltratie door de gehele wand of pus in het lumen. Simpele appendicitis Flegmoneuze appendicitis zonder necrose of perforatie, ook wel ‘ongecompliceerd’ genoemd. Deze variant is weinig progressief en mogelijk reversibel (Bhangu, 2015).

Complexe appendicitis Ernstiger, progressieve variant met necrose en/of perforatie van de appendix, ook wel ‘gecompliceerd’ genoemd (Bhangu, 2015). Andere definities die in deze richtlijn gebruikt zijn, worden toegelicht bij de aanverwante items, onder «Achtergrond en toepassen». Bhangu A, Søreide K, Di Saverio S, Assarsson JH, Drake FT.

Acute appendicitis: modern understanding of pathogenesis, diagnosis, and management. Lancet.2015 Sep 26;386(10000):1278-1287. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00275-5. Erratum in: Lancet.2017 Oct 14;390(10104):1736. PMID: 26460662. Volgende: Diagnostische strategie

Hoe lang kan blindedarmontsteking sluimeren?

De volledige naam van de appendix is appendix vermiformis: wormvormig aanhangsel. Het is een hol aanhangsel aan de blindedarm (het caecum ). Deze blindedarm (het caecum) is het begin van de dikke darm, In de volksmond wordt de appendix zelf blindedarm genoemd, wat dus niet helemaal correct is.

 1. In deze en andere teksten zal met blindedarm de appendix worden bedoeld.
 2. De grootte (lengte) en de positie van de appendix in de buikholte verschillen van persoon tot persoon.
 3. In de loop van de tijd kan de appendix ook van positie veranderen.
 4. Voor zover we weten heeft de appendix geen duidelijke functie in het lichaam.

Een ontsteking van de blindedarm (appendix) wordt blindedarmontsteking (appendicitis) genoemd. De ontsteking is meestal het gevolg van een bacteriële infectie. Als er sprake is van een lichte ontsteking, die al lange tijd aanhoudt (meer dan drie weken), wordt gesproken over een chronische blindedarmontsteking.

 1. Denk, doe en test mee.
 2. Word lid van ons Medicinfo-panel! De zorgvraag stijgt, terwijl het personeelstekort toeneemt en de wachttijden stijgen.
 3. Hoe zorgen we dat iedereen zorgt krijgt, nu en in de toekomst? Wil jij een bijdrage leveren? We zijn benieuwd naar jouw ideeën.
 4. Samen werken we aan de zorg van de toekomst.

Doe Mee!

Wat kan het zijn als je pijn in de onderbuik?

Pijn in de onderbuik van gynaecologische oorsprong · Gezondheid en wetenschap Pijn in de onderbuik is een veel voorkomende klacht. Meestal wordt die veroorzaakt door een darmprobleem. Maar bij vrouwen kan de pijn ook afkomstig zijn van een aandoening van de inwendige geslachtsorganen (vagina, baarmoeder, eierstokken).

Hoe lang duurt appendix?

Beide operatietechnieken worden hierna beschreven. De operatie duurt ongeveer 30 minuten. Via een snee (5 tot 12 cm) in de rechter onderbuik wordt de ontstoken blindedarm verwijderd. De wond wordt gesloten met hechtingen, nietjes of onderhuids.

Kan een blindedarmontsteking ook langzaam opkomen?

Soms gaan er aan de pijn rechtsonder een paar dagen vooraf met vage buikklachten die langzaam erger worden. Een blindedarmontsteking kan soms heftig verlopen en leiden tot een buikvliesontsteking. In dat geval kan de pijn in de hele buik voelbaar zijn.