Uz Leuven Wie Is Wie?

Uz Leuven Wie Is Wie
Vragen en antwoorden Een vraag stellen V: Adres Gasthuisberg Leuven A: Herestraat 49 leuven Alle vragen bekijken (130)

Hoeveel mensen werken op Gasthuisberg?

10.011. Eind 2021 telde UZ Leuven 10.011 personeelsleden of 8.530 voltijdse equivalenten.

Waarom UZ Leuven?

Samen grenzen verleggen voor een betere gezondheidszorg UZ Leuven is een universitair ziekenhuis waar patiënten kunnen rekenen op gespecialiseerde zorg en innovatieve behandelingen, gecombineerd met menselijke aandacht en respect voor elke persoon. Meer dan 10.000 gepassioneerde medewerkers geven elke dag de beste zorg op maat.

Hoeveel bedden heeft het UZ Leuven?

UZ Leuven Al meer dan tachtig jaar staat UZ Leuven synoniem voor kwaliteitsvolle en vernieuwende medische zorg. Respect voor de diversiteit en aandacht voor de mens achter de patiënt zijn daarbij kernwaarden. Met 1764 bedden is UZ Leuven het grootste universitaire ziekenhuis in België: bijna 10.000 medewerkers zetten zich dagelijks in voor veilige, kwalitatieve en menselijke patiëntenzorg.

Welke afrit UZ Leuven?

Autosnelweg (E40-E314) – Komende van de autosnelweg neemt u op de E314 afrit Gasthuisberg (16), afrit Winksele (17) of afrit Herent (18). Komt u via de E314 vanuit de richting van Brussel? Kies bij voorkeur voor afrit 17 Winksele-Leuven. Zo is de doorstroom op de campusring het best gegarandeerd tijdens deze fase van de wegenwerken. Meer info over de wegenwerken,

Wat is het grootste ziekenhuis van België?

Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven Campus Gasthuisberg in 2008, met op de voorgrond het monument «Het Teken» van het ziekenhuis, links de parkeerplaats en rechts het Departement Gezondheidszorg van de, Plaats Land Basisgegevens Website Kenmerken Type Universitair ziekenhuis Verbonden universiteit Bedden 1.949 Spoedopname Herestraat3000 Leuven

Portaal

De Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven ( UZ Leuven ) zijn een in verbonden aan en deel uitmakend van de rechtspersoonlijkheid van de, De voornaamste campus van UZ Leuven bevindt zich sinds 1972 in de wijk, Tegenwoordig is de naam Gasthuisberg vrijwel geworden met het ziekenhuis.

De campussen Sint-Pieter, Sint-Rafaël en Pellenberg behoren ook tot UZ Leuven. Campus Gasthuisberg is het grootste universitaire ziekenhuis van België en er wordt nog constant bijgebouwd. In 2013 waren er 672.663 consultaties en 63.885 opnames. Er zijn 1.949 bedden en 8.892 personeelsleden. In 2019 was dit gestegen tot 735.156 raadplegingen, 119.311 dagopnames en 58.756 opnames.

De personeelsequipe steeg tot 9.760 medewerkers, samengesteld uit 1.752 artsen, 3.077 verpleeg- en vroedkundigen, 2.100 paramedici en ondersteunende zorgfuncties en 2.831 personen in ondersteunende functies. Op een jaar worden 57.346 chirurgische ingrepen in het ziekenhuis uitgevoerd.

Hoelang bestaat Gasthuisberg?

Opsplitsing in drie fasen – Campus Gasthuisberg zag in de jaren zeventig het levenslicht aan de rand van Leuven. Al dertig jaar wordt de infrastructuur verder uitgebouwd in verschillende fasen.

Fase I In 1970 werd hier het eerste deel, Fase I, in gebruik genomen. Dit was het kinderziekenhuis aangevuld met het gebouw onderwijs en navorsing (waar de toenmalige kandidaturen geneeskunde werden gehuisvest). Fase II In 1982 werd met Fase II de hoofdbrok van de volwassen hospitalisatiediensten overgebracht naar campus Gasthuisberg, vooraan in de laagbouw kregen de intensieve functies en de operatiekwartieren hun plek. Fase III Tien jaar later was Fase III afgewerkt, waar oncologie, radiotherapie en bijkomende OKa’s en intensieve diensten een plaats kregen. Na deze drie fasen breidde UZ Leuven zelf niet meer uit op campus Gasthuisberg. Alle bouwactiviteit was in handen van andere organisaties, zoals het Rode Kruis, en van de K.U.Leuven. Fase IV Op weg naar een Health Sciences campus Gasthuisberg.

: Ontwikkeling campus Gasthuisberg

Wat is het beste ziekenhuis in België?

UZ Leuven bij 50 beste ziekenhuizen ter wereld Voor de vierde maal stelde het Amerikaanse nieuwstijdschrift Newsweek zijn jaarlijkse ranglijst samen van de beste ziekenhuizen ter wereld. In totaal werden meer dan 2.200 ziekenhuizen uit 27 landen met elkaar vergeleken.

De lijst wordt aangevoerd door drie Amerikaanse ziekenhuizen, het eerste Europese ziekenhuis is het universitaire Charité-ziekenhuis uit Berlijn op plaats 5. UZ Leuven bezet als eerste Belgische ziekenhuis de 45e plaats en mag zich dus bij de 50 beste ziekenhuizen ter wereld rekenen. Ook UZ Gent (113) en de Brusselse ziekenhuizen Erasme (135) en UCL staan in de top 250.

Kwaliteit van zorg Elk ziekenhuis op de Newsweek-lijst kreeg een score van een raad van onafhankelijke experts, samengesteld door dataplatform Statista. Meer dan 800.000 zorgverleners (artsen, ziekenhuismanagers, verpleegkundigen ) ontvingen het voorbije jaar de vraag om deel te nemen aan een online-enquête.

 • Daarnaast hield het expertpanel ook rekening met de ervaring van patiënten en toetste het de ziekenhuizen af aan een aantal vaste criteria rond de kwaliteit van behandeling en de mate van hygiëne.
 • Volgens Newsweek groeit het aantal uitmuntende ziekenhuizen wereldwijd jaarlijks aan.
 • Het looft ‘s werelds toonaangevende ziekenhuizen om de kwaliteit van hun zorg en kritisch medisch onderzoek, te midden van een uitdagende pandemie.

: UZ Leuven bij 50 beste ziekenhuizen ter wereld

Hoe rijk is de KU Leuven?

Rijk – Vergeleken met de andere universiteiten heeft de KU Leuven niet alleen drie tot twintig keer meer geld, maar is met 98 procent het aandeel dat belegd wordt ook veel groter. Ter vergelijking: de VUB belegt slechts 65 procent van haar geld, de UA 60 procent.

 • Algemeen beheerder Koenraad Debackere verheldert: ‘Dat is eigen aan de professionalisering van ons financieel beleid.
 • Vanuit de raad van bestuur hebben we een kader rond hoeveel liquide middelen we nodig hebben.
 • Meer dan enkele tientallen miljoenen zijn niet nodig voor dagelijkse transacties als het uitbetalen van lonen en leveranciers.

De rest wordt belegd.’ © Daan Delespaul De KU Leuven is dan wel wat groter in studentenaantallen dan de andere universiteiten, maar daar komt het grote budget niet alleen vandaan. Debackere: ‘Het heeft vooral te maken met de performantie van de universiteit en haar onderzoekers in de competitieve derde en vierde geldstroom.’ Dat zijn respectievelijk overheidsmiddelen voor toegepast wetenschappelijk onderzoek en inkomsten uit marktgericht onderzoek.

 • Qua overheidsmiddelen verwerft de KU Leuven veel middelen door haar innovatie-activiteiten, zoals haar hoge internationale scores op innovatierankings aantonen.
 • Voor de marktgerichte valorisatie van het Leuvens onderzoek is er de aparte dienst Leuven Research and Development (LRD), die contracten sluit met marktpartijen en op die manier de kennis valoriseert.
See also:  Wanneer Verticuteren En Kalken?

De hoofdmoot van de opbrengsten wordt daar uitgemaakt door contractonderzoek en door de valorisatie van kennis (o.a. op basis van intellectuele eigendomsrechten op bijvoorbeeld medicijnen).

Wat betekend KU Leuven?

Identiteit en opdracht van de KU Leuven De KU Leuven (wat staat voor Katholieke Universiteit Leuven) is een zelfstandige universiteit. Zij is gesticht in 1425. Zij is ontstaan en gegroeid in de katholieke traditie. Vanuit haar christelijke mens- en wereldbeeld wil zij een plaats zijn van open discussie over maatschappelijke, levensbeschouwelijke en ethische thema’s, en een kritisch denkcentrum in en voor de katholieke gemeenschap.

Zij biedt haar studenten een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau, om hen voor te bereiden op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert.

Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Zij stimuleert het persoonlijke initiatief en de kritische reflectie in een cultuur van overleg, samenwerking, solidariteit en academische vrijheid.

 1. Zij voert een proactief diversiteitsbeleid ten aanzien van haar studenten en medewerkers.
 2. Zij beoogt een actieve deelname aan het maatschappelijke en culturele debat en aan de uitbouw van de kennismaatschappij.
 3. Zij stelt haar kennis ten dienste van mens en samenleving, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.

Op grond van haar maatschappelijke opdracht en wetenschappelijke expertise biedt ze in haar Universitaire Ziekenhuizen hoogkwalitatieve basis- en topreferentiezorg aan in alle domeinen van de geneeskunde. Ze streeft hierbij maximale toegankelijkheid en respect voor alle patiënten na.

Wat is het grootste ziekenhuis van Europa?

Universitair Ziekenhuis Aken
De voorkant van het Universitair Ziekenhuis Aken
Plaats Aken
Land Duitsland
Basisgegevens
Opening 1985
Website https://www.ukaachen.de/nl/
Kenmerken
Type Academisch ziekenhuis
Bedden 1500
Architect architectenbureau Weber + Brand
Helikopterplatform
Foyer
Portaal Geneeskunde

/td>

Het Universitair Ziekenhuis Aken (Duits: Universitätsklinik Aachen ) in Aken is na de Campus Gasthuisberg van het Universitair Ziekenhuis Leuven het grootste in één enkel gebouw gevestigde ziekenhuis van Europa, Het complex ligt in het stadsdeel Laurensberg, net over de Duits-Nederlandse grens bij Vaals,

Het complex maakt deel uit van de RWTH Aken, Het ziekenhuis werd ontworpen door het Akense architectenbureau Weber + Brand en werd in 1985 officieel in gebruik genomen. De totale bouwkosten bedroegen meer dan 2 miljard DM (ca. € 1 miljard). Het ziekenhuis heeft in totaal 1500 bedden en ongeveer 4700 werknemers, die werkzaam zijn in 33 klinieken en 21 instituten.

Er zijn plannen om in de toekomst de Universiteitskliniek Aken en het Academisch Ziekenhuis Maastricht te laten fuseren tot het Europees Ziekenhuis Aken-Maastricht,

Waar zijn de beste ziekenhuizen ter wereld?

Het Amerikaanse tijdschrift Newsweek heeft in samenwerking met het bedrijf Statista weer zijn traditionele ranglijst van de beste ziekenhuizen ter wereld gepubliceerd. In totaal werden meer dan 2.300 ziekenhuizen in 28 landen gerangschikt in deze vijfde editie van de ranglijst.4 Belgische ziekenhuizen staan in de wereldtop, 29 Belgische algemene ziekenhuizen en één gespecialiseerd ziekenhuis zijn opgenomen in de Belgische lijst van het Amerikaanse tijdschrift.

Bij de 30 beste Belgische AZ’s vinden we 22 Vlaamse. Het zijn moeilijke tijden voor ziekenhuizen. Covid-19 heeft een ongekende druk op de gezondheidszorgsystemen gelegd, net als de inflatie en de wereldwijde financiële onzekerheid. In de VS en over de hele wereld worden toonaangevende ziekenhuizen geconfronteerd met stijgende kosten, een vergrijzende bevolking en een medisch personeelsbestand dat uitgeput is door de strijd tegen een wereldwijde pandemie.

Voor het tijdschrift Newsweek is wat grote ziekenhuizen kenmerkt echter niet alleen eersteklas zorg, eersteklas onderzoek en eersteklas innovatie. De beste instellingen hebben nog een andere kwaliteit gemeen: consistentie. De beste ziekenhuizen ter wereld trekken consequent de beste mensen aan en leveren de beste patiëntenresultaten en de belangrijkste nieuwe therapieën en onderzoeken.

 • Van alle ziekenhuizen ter wereld zijn er relatief weinig die al deze dingen jaar na jaar kunnen.
 • Dit jaar voegde Newsweek een belangrijke nieuwe pijler toe aan het scoringsmodel: voor het eerst werd ziekenhuizen gevraagd naar de status van hun PROM-implementatie.
 • PROM’s zijn gestandaardiseerde en gevalideerde vragenlijsten die door patiënten worden ingevuld om hun perceptie van hun functioneel welzijn en levenskwaliteit te meten.

Zoals blijkt uit de vijfde jaarlijkse ranglijst van ‘s werelds beste ziekenhuizen door Newsweek en Statista, heeft België geen reden om zich te schamen, met vier ziekenhuizen in de top 250 van de wereld. UZ Leuven op de 48e plaats (44e plaats in 2022), UZ Gent op de 123e plaats (113e plaats in 2022), Erasmus Ziekenhuis Brussel op de 146e plaats (134e plaats in 2022) en Cliniques Universitaires St Luc op de 200e plaats (151e plaats in 2022).

 1. De beste vier ziekenhuizen op de wereldranglijst zijn Amerikaans.
 2. Het gaat om de Mayo Clinic, de Cleveland Clinic, het Massachusetts General Hospital en het Johns Hopkins Hospital.29 Belgische algemene ziekenhuizen zijn opgenomen in een lijst van het Amerikaanse tijdschrift (zie onderstaande tabel).
 3. Daarbij 22 Vlaamse.

De beste volgens specialismen De Top 300 ziekenhuizen gespecialiseerd in cardiologie, hartchirurgie, oncologie, endocrinologie, neurologie, neurochirurgie, orthopedie, pneumologie, gastro-enterologie, pediatrie en urologie worden in een aparte lijst weergegeven.

 1. Op de 298e plaats staan de Cliniques universitaires St Luc met hun Koning Albert II Instituut.
 2. Verder blijkt dat de Belgische ziekenhuizen uit de ranglijst verdwenen zijn in cardiochirurgie: in 2022 stond UZ Leuven 141e op 150; in neurochirurgie waar het Erasmus ziekenhuis in 2022 119e op 125 stond.
 3. In gastro-enterologie daarentegen stond UZ St Luc op de 115e plaats (in 2022 91e op 125) en het Erasmusziekenhuis op de 90e plaats (in 2022 93e op 125); in pneumologie stond UZ St Luc op de 71e plaats (in 2022 57e op 125) en UZ Leuven op de 73e plaats (in 2022 67e op 125).

Geen Belgische ziekenhuizen vinden we in de nieuwe ranking in urologie. De beste in het gebruik van digitale technologie Voor het tweede jaar hebben Newsweek en Statista een lijst samengesteld van ziekenhuizen die het beste gebruik maken van de meest geavanceerde technologie.

 1. De nieuwe ranglijst, World’s Best Smart Hospitals 2023, bevat de 300 ziekenhuizen die voorop lopen in hun gebruik van AI, digitale beeldvorming, telegeneeskunde, robotica en andere elektronische voorzieningen.
 2. Op de 158e plaats staat het UZ Saint Luc, op de 165e plaats het Erasmusziekenhuis en op de 250e plaats het AZ Maria Middelares in Gent.

De 28 landen werden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van levensstandaard/levensverwachting, bevolkingsomvang, aantal ziekenhuizen en beschikbaarheid van gegevens. Dit alles volgens een gedetailleerde methodologie, De lijsten zijn gebaseerd op verschillende gegevensbronnen:

Aanbevelingen van medische deskundigen (artsen, ziekenhuismanagers, gezondheidswerkers) Resultaten van patiëntenenquêtes Medische KPI’s over ziekenhuizen Implementatie van PROMs

Elk ziekenhuis in elk land wordt geëvalueerd met een score. Scores zijn alleen vergelijkbaar tussen ziekenhuizen in hetzelfde land.

Rank Publication Name Score City Footnote PROMs
1 UZ Leuven 94.00% Leuven/Pellenberg
2 UZ Gent 82.97% Gent
3 Hôpital Erasme – ULB 80.47% Anderlecht/Laken/Sint-Lambechts-Woluwe
4 Cliniques universitaires St. -Luc 79.84% Sint-Lambrechts-Woluwe
5 UZA – Universitair Ziekenhuis Antwerpen 79.65% Edegem
6 AZ Groeninge 78.93% Kortrijk X
7 AZ Maria Middelares 76.53% Gent
8 CHU UCL Namur 76.49% Dinant/Namen/Yvoir
9 Universitair Ziekenhuis Brussel 76.16% Jette
10 Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis 75.95% Aalst/Asse/Ninove
11 AZ Sint – Jan 75.91% Brugge/Oostende
12 Ziekenhuis Oost – Limburg 74.47% Genk/Lanaken/Maaseik
13 AZ Delta 74.43% Roeselare/Menen/Torhout X
14 GZA- Ziekenhuizen 74.22% Antwerpen/Mortsel/Wilrijk
15 UZ Sint-Pieter 74.16% Brussel
16 Ziekenhuisnetwerk Antwerpen 74.00% Antwerpen/Borgerhout/Hoboken/Merksem/Zoersel
17 Sint-Andriesziekenhuis 73.46% Tielt X
18 Jessa Ziekenhuis 73.40% Hasselt
19 Jan Yperman Ziekenhuis 73.32% Ieper/Wervik/Poperinge
20 AZ Sint – Blasius 73.26% Dendermonde/Zele
21 AZ Diest 72.85% Diest
22 AZ Sint – Lucas 72.80% Brugge
23 AZ Monica 72.77% Antwerpen/Deurne
24 AZ Klina 72.54% Brasschaat
25 Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten 72.44% Mechelen
26 A.S.Z. Ziekenhuis 72.38% Aalst/Wetteren/Geraardsbergen
27 AZ Oudenaarde vzw 72.21% Oudenaarde
28 AZ Damiaan 72.03% Oostende
29 AZ Jan Portaels 72.00% Vilvoorde
gespecialiseerd Instituut Jules Bordet Oncologie Brussel

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners. Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud. Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op [email protected],

Welk ziekenhuis heeft de meeste bedden?

Het grootste ziekenhuis ter wereld: 10.000 bedden! – Natuurlijk is de top 10 ziekenhuizen in dit artikel groot voor Nederlandse begrippen, maar vergeleken met het buitenland valt het mee. Het grootste ziekenhuis ter wereld, het Chang Gung Memorial Hospital in Taiwan, heeft namelijk meer dan 10.000 bedden.

Waar parkeren Gasthuisberg?

Parking Oostbevindt zich aan de kant van de Leuvense ring, bij rotonde Het Teken en werd vroeger aangeduid met de naam ‘Bezoekersparking’. Volg op de ringweg van campus Gasthuisberg de pijlen. Parking West bevindt zich aan de kant van de E314, bij rotonde Vogelzang, vlakbij de brandweer (zie plan).

Welke bussen stoppen in Gasthuisberg?

Welke Buslijnen stoppen nabij Gasthuisberg? Deze Buslijnen stoppen nabij Gasthuisberg : 317, 395, 410, 600, 651, 658.

Wat is het beste ziekenhuis van Nederland?

Beste ziekenhuis van Nederland (deel 3) – Zorgvisie Volgens huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en ziekenhuisbestuurders is het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam het beste ziekenhuis van Nederland. Volgens de peers – huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en ziekenhuisbestuurders – is het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam het beste ziekenhuis van Nederland.

 • Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête van Elsevier en onderzoeker-adviseur Peter Lagendijk naar ‘De beste ziekenhuizen’.
 • Ook in 2005 stond het OLVG bovenaan.
 • Medisch en verpleegkundig is het OLVG de absolute winnaar, meldt,
 • Het scoort onder meer hoog bij de specialismen chirurgie, cardiologie en orthopedie.

Dat zeggen huisartsen, specialisten, verpleegkundigen en ziekenhuisbestuurders die voor deze enquête zijn ondervraagd.1.2.3.

Opvallendste nieuwkomers in de top-10: het in Purmerendhet in Rotterdam. De slechtste instellingen zijn Het in Stadskanaal in Spijkenisse in Lelystad. Universitair

Het beste universitaire medische centrum is het in Amsterdam, met een uitmuntend complex van operatiekamers en intensive cares. Het AMC blinkt ook uit in chirurgie en in maag-, darm-, en leverziekten. In 2005 was het eveneens het best scorende universitaire medische centrum. Door: Ruud Koolen

TAGS

Kies het abonnement dat het beste bij u past. Bent u een online lezer? Dan hebben we het compact abonnement. Wilt u online lezen én elke maand een magazine? Compleet is voor u. : Beste ziekenhuis van Nederland (deel 3) – Zorgvisie

Welk land in Europa heeft de beste gezondheidszorg?

Nederland scoort hoog in rapport Commonwealth Fund Nederland behoort samen met Noorwegen en Australië tot de best presterende landen als het gaat om de gezondheidszorg. Dat wordt gesteld in : ‘Mirror, Mirror 2021: Reflecting Poorly’ waarin de gezondheidszorg in de Verenigde Staten wordt vergeleken met andere hoge-inkomenslanden.

 1. The Commonwealth Fund is een gezaghebbende onafhankelijke organisatie die onderzoek doet naar stelsels van gezondheidszorg in verschillende landen en deze met elkaar vergelijkt.
 2. In de overall ranglijst (afbeelding 1) staat Nederland op de tweede plaats van de landen die zijn meegenomen in het onderzoek.

Bovenaan deze lijst staat Noorwegen en als derde land Australië terwijl Canada en de Verenigde Staten helemaal onderaan staan. Afbeelding 1 Op het gebied van toegankelijkheid van zorg, inclusief betaalbaarheid en tijdigheid, scoort Nederland zelfs als beste van deze 11 landen. Andere landen die goed scoren op toegankelijkheid van zorg zijn Noorwegen en Duitsland. Wanneer de kwaliteit van zorg wordt afgezet tegen de uitgaven (afbeelding 2), valt op dat Nederland een hoge kwaliteit van zorg levert tegen in verhouding lage kosten.

Verenigde Staten: 16,8% Zwitserland: 11,3% Duitsland: 11,7% Frankrijk: 11,1% Zweden: 10,9% Canada: 10,8% Noorwegen: 10,5% Verenigd Koninkrijk: 10,2% Nederland: 10,2% Australië: 9,4% Nieuw-Zeeland: 9,1%

Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem: ‘Dit komt overeen met wat ik al vaker heb gezegd: in Nederland hebben we de beste zorg ter wereld voor een gemiddelde prijs. We mogen er met zijn allen, ook in politiek Den Haag, trots op zijn dat we dit efficiënt voor elkaar krijgen.’ Uz Leuven Wie Is Wie Afbeelding 2

Wat is het kleinste ziekenhuis van Nederland?

Nederlands kleinste ziekenhuis, De Sionsberg in het Friese Dokkum, kan voorlopig open blijven. Maar het ziekenhuis, 138 bedden groot, moet dan wel stevig hervormen en taken afstoten. Zo zullen complexe ingrepen er niet meer worden uitgevoerd.

Hoelang bestaat Leuven?

Leuven, België Auteur: Koen Vanhoof, bestuurslid en hoofdredacteur van Esperanto 3000 Leuven, maart 2002. Laatste correctie / toevoeging februari 2003. Leuven bevindt zich in de provincie Vlaams-Brabant, in het Nederlandstalig deel van Belgie. Omdat Leuven centraal gelegen is in Belgie, is het een perfecte uitvalsbasis om Belgie beter te leren kennen.

Maar ook Leuven zelf is de moeite waard om te bezoeken. De geschiedenis van Leuven begon ongeveer 130.000 jaar voor Chr. Gebruikte vuurstenen die bij opgravingen gevonden werden laten zien dat er toen al mensen waren in de buurt van Leuven. De Nerviers en de Eburonen vertoefden eeuwen in de Leuvense regio.

Rond 58 voor Christus veroverde Julius Caesar Gallie en roeide de stam van de Eburonen volledig uit. Opgravingen hebben overblijfselen teruggevonden van Romeinse villa’s uit de tweede helft van de eerste eeuw na Christus. Pas in 884 is er in geschriften voor de eerste keer sprake van Leuven (Lovanium).

Het zou nog lang duren vooraleer deze kleine nederzetting zou uitgroeien tot een van de belangrijkste steden van Brabant. Lovanium betekent «snel stromend water» en verwijst naar een klein beekje ten zuiden van het huidige stadscentrum. Het belang van Leuven is te danken aan graaf Lambert met de baard.

Hij vestigde zich aan het einde van de 11 e eeuw op een eiland in de rivier de Dijle. In het begin van de twaalfde eeuw maakte een van zijn opvolgers Leuven tot hoofdstad van het hertogdom Brabant. Omdat Leuven ook een gunstige ligging had aan de oevers van de Dijle en aan de landweg van Brugge naar Keulen, nam het economisch en politiek belang van de stad gaandeweg toe.

 • Om de stad beter te beschermen werd rond 1160 de oude feodale versterking vervangen door een stenen ringmuur, waarvan enkele delen bewaard bleven.
 • In de 12de-13de eeuw kreeg de stad een passende handelsinfrastructuur: vishalle, broodhuis, vleeshuis en graanhalle.
 • Ten behoeve van de groeiende bevolking werden er ook een aantal nieuwe kerken en kapellen opgericht en werd een tweede ringmuur gebouwd.

Van grote betekenis voor de verdere stadsontwikkeling was de stichting van de universiteit in 1425 door hertog Jan IV na goedkeurig door de Paus. Oorspronkelijk had de universiteit 4 faculteiten: kerkelijk recht, burgerlijk recht, kunsten (nu faculteiten van Wetenschappen en van Letteren) en geneeskunde.

De instelling werd weldra bezocht door studenten en geleerden uit de Nederlanden, Frankrijk, Duitsland, Italie en Schotland. De vele buitenlandse studenten gaven de universiteit een internationaal karakter dat ze nooit meer zou verliezen. De universiteit deed Leuven gonzen van intellectuele bedrijvigheid en telde onder haar studenten en docenten beroemde figuren zoals Adrianus van Utrecht (de latere Paus Adrianus VI), Erasmus en taalgeleerde Justus Lipsius.

Vandaag drukt de universiteit nog steeds haar stempel op het stadsbeeld met meer dan 200 universitaire gebouwen verspreid over heel de stad. De Bourgondische 15de eeuw was trouwens in bouwkundig opzicht een glansperiode voor Leuven: het statige stadhuis, het Tafelrond en de prachtige gotische Sint-Pieterskerk zijn ondermeer in deze periode gebouwd.

 1. De verbetering van de steenwegen maakte van Leuven een centrum van doorvoerverkeer van de haven van Oostende naar Duitsland.
 2. Nadat de universiteit tijdens de Franse overheersing was gesloten, heropende ze in 1817 onder Willem I haar deuren.
 3. Tot in 1835 was er aan de universiteit nooit een taalprobleem geweest.

Alle lessen werden in het Latijn gedoceerd. Dat veranderde na het ontstaan van Belgie. Vanaf dan werden de colleges enkel in het Frans gegeven, de taal van de gegoede klasse. Het taalprobleem werd pas in 1968 definitief opgelost door de opsplitsing van de universiteit in een Nederlandstalige Katholieke Universiteit Leuven en een Franstalige Universite Catholique de Louvain.

Deze laatste universiteit vestigde zich op 20 km van Leuven, in het franstalig deel van Belgie. Leuven werd zwaar geteisterd tijdens de twee wereldoorlogen, vooral tussen het station en het centrum. Dit maakte het mogelijk de hoofdstraat tussen station en stadhuis recht te trekken (de huidige bondgenotenlaan).

De rest van het stratenplan en heel wat oude stadsdelen bleven bewaard. Leuven behoort nu bij grootste steden van Vlaanderen, maar toch bleef het een stad op mensenmaat, waar het goed is om te leven. Sinds 1 januari 1995 is Leuven hoofdstad van Vlaams-Brabant.

Meest bekend is Leuven om zijn universiteit, met zijn studenten uit vele verschillende landen. En waar studenten zijn, zijn ook feesten. En waar feesten zijn, is ook bier nodig! Reeds meer dan 2000 jaar geleden werd in België bier gebrouwen. Tot op de dag van vandaag is dit procédé niet vergeten. In Leuven bevindt zich de modernste bierbrouwerij van België, tevens de tweede grootste ter wereld.

Ook in de Esperantowereld is Leuven geen onbekende. De lokale club organiseert – naast de normale clubactiviteiten – elke 2 jaar een groot feest voor de week van de internationale vriendschap waarop echt iedereen welkom is. Mensen vanuit heel België, Nederland, Frankrijk, Duitsland zijn er dan ook altijd van de partij.

In 1982 kwamen vele jongeren naar Leuven voor het 38 e Internationale JeugdCongres (IJK). Leuven heeft een legendarische gastvrijheid en internationale uitstraling. Mede daardoor was het IJK een groot succes. Net zoals toen, zal de organisatie van de Internationale EsperantoConferentie (IEK) in juli 2002 weer tot in de puntjes verzorgd zijn.

: Leuven, België

Hoeveel personeel heeft UZ Leuven?

Als grootste universitaire ziekenhuis van België wil UZ Leuven grenzen verleggen door gespecialiseerde zorg en innovatieve behandelingen te combineren met menselijke aandacht en respect voor elke patiënt. Bijna 10.000 gepassioneerde medewerkers geven elke dag de beste zorg op maat.

Hoeveel werknemers KU Leuven?

Werken bij KU Leuven Een job bij KU Leuven? Dat is samen met 13.000 collega’s onderwijs en onderzoek op topniveau mogelijk maken.