Tot Wanneer Solden?

Tot Wanneer Solden
Van 3 januari tot 31 januari ; wanneer 3 januari op een zondag valt, begint de soldenperiode op 2 januari; en van 1 juli tot 31 juli; wanneer 1 juli op een zondag valt, dan begint de soldenperiode op 30 juni.

Hoelang zijn de solden nog?

Dit jaar vinden de wintersolden plaats van 3 januari 2023 t/m 31 januari 2023. De zomersolden lopen van 1 juli 2023 tot en met 31 juli 2023.

Hoe lang duurt een uitverkoop?

Welke verplichtingen en beperkingen zijn aan een uitverkoop verbonden? – Met toepassing van artikel VI.23, § 3 WER mogen enkel de goederen die deel uitmaken van de voorraad van de onderneming voor het begin van de uitverkoop, in de uitverkoop te koop aangeboden of verkocht worden.

  1. Iedere aankondiging of andere bekendmaking over een uitverkoop moet de datum vermelden waarop de verkoop aanvangt.
  2. Een uitverkoop is beperkt tot maximaal 5 maanden.
  3. In het geval van uitverkoop omwille van pensioen is de verkoop beperkt tot één jaar.
  4. Tijdens de uitverkoop is de onderneming verplicht haar verkoopprijzen te verlagen en mag ze verkopen met verlies,

Het artikel VI.29, § 5 WER voorziet bovendien dat de sperperiode voor de solden niet van toepassing is op uitverkopen. Onderbrekingen van de uitverkoop tijdens de termijn van 5 maanden of één jaar hebben geen schorsende werking (artikel VI.23, §1 WER).

Welke maanden uitverkoop?

Zomersale periode – De zomersale begint bij de meeste winkels eind juni of begin juli. Wanneer de sale precies start verschilt per winkel, maar in de meeste gevallen is het ergens in de periode tussen 15 juni en 15 juli. Sommige shops kiezen ervoor om zelfs al eerder met de uitverkoop te beginnen. De zomersale loopt meestal af in eind augustus of begin september.

See also:  Wanneer Klok Verzetten?

Waarom zijn er soldes?

Wat zijn solden eigenlijk? – Niet alle kortingen zijn solden. De solden zijn sterk gereglementeerd in België. Té sterk. België is al meermaals op de vingers getikt door Europa wegens te strenge regels. Niet alleen de soldenperiodes worden wettelijk bepaald maar ook de sperperiodes (periodes voorafgaand aan de solden waarin er geen prijsverminderingen mogen doorgevoerd worden) en welke artikelen in solden mogen worden aangeboden, zijn wettelijk vastgelegd.

Hoe werkt koppelverkoop?

Van koppelverkoop is sprake wanneer de leverancier de verkoop van een bepaald product afhankelijk stelt van de koop van een ander product. Het eerste product wordt het ‘koppelende’ product genoemd, en het tweede het ‘gekoppelde’ product. Vaak verkoopt de leverancier het koppelende product voor een laag bedrag en maakt de winst op het gekoppelde product.

Is verkopen met verlies verboden?

Uitzonderingen op het verbod op verkoop met verlies – Het boek VI «Marktpraktijkten en consumentenbescherming» van het Wetboek van economisch recht (boek VI WER), verbiedt elke onderneming een goed met verlies te verkopen ( art. VI.116 WER ).Het voorziet echter een reeks uitzonderingen gekoppeld aan bijzondere omstandigheden, waarin verkoop met verlies is toegelaten ( art.

naar aanleiding van soldenverkoop of uitverkoop ; voor goederen die niet langer bewaard kunnen worden; voor goederen die ten gevolge externe omstandigheden redelijkerwijze niet meer verkocht kunnen worden tegen een prijs gelijk aan of hoger dan de aankoopprijs ervan, bijvoorbeeld goederen die technisch voorbijgestreefd zijn of beschadigd zijn voor goederen waarvan de verkoopprijs, om dwingende redenen van mededinging, wordt afgestemd op de prijs die door de concurrentie voor hetzelfde of een identiek concurrerend goed gevraagd wordt.

See also:  Wat Is Sudeck?

Laatst bijgewerkt 27 maart 2019

Wat is het verschil tussen uitverkoop en koopjesperiode?

Solden is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn koopjesperiode, opruiming en uitverkoop, De verkoop van producten tegen een verminderde prijs en ook de periode waarin dat gebeurt, noemt men in België vaak solden, Ook het woord koopjes is in die betekenissen standaardtaal in België.

Na een moeilijke start komen de solden / koopjes nu goed op gang.Halverwege de solden / koopjes boeken de handelaars een omzetstijging van 1,5 procent.

In Nederland is het niet gebruikelijk om koopjes te gebruiken voor de periode; daar verwijst het woord alleen naar voordelige producten.

Hoe organiseer ik een uitverkoop?

Wanneer je winkel moeilijker bereikbaar wordt, kan je met voorraadoverschotten te maken krijgen. Maar in principe mag je niet zomaar een uitverkoop organiseren of verkopen met verlies. Bij bepaalde vormen van overmacht kan het wel, zoals ook bij werken in je straat.

  • Wanneer je een uitverkoop wil organiseren, hoef je hiervan geen kennis meer te geven aan de FOD Economie.
  • Je moet wel op elke aankondiging of reclame (in de etalage of op folders) de aanvangsdatum van de uitverkoop vermelden, omdat een uitverkoop maximaal 5 maanden mag duren.
  • Opmerking: de sperperiode voor de solden is niet van toepassing op uitverkopen.

Je mag enkel de goederen die deel uitmaakten van de voorraad van de onderneming voor het begin van de uitverkoop verkopen. In het geval van overmacht mag je ook de goederen die deel uitmaken van een normale bestelling in de uitverkoop plaatsen. Je mag ook enkel verkopen in je eigen zaak, een afwijking is mogelijk via aangetekend schrijven naar de bevoegde ambtenaar met reden en plaats.