Hoeveel Vakantiedagen Heb Ik?

Hoeveel Vakantiedagen Heb Ik
Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week werkt, heeft u recht op 100 vakantie-uren per jaar. Daarmee kunt u in ieder geval 4 weken vakantie per jaar opnemen. U kunt uw vakantiedagen ook in losse uren opnemen. Tijdens uw vakantie betaalt uw werkgever uw loon door.

Hoe kan ik mijn vakantiedagen berekenen?

Uitzondering: ben je bediende en veranderde je van werkgever? – Opgelet, er is 1 uitzondering ; ben je bediende en ben je niet meer in dienst van de werkgever die je tijdelijk werkloos stelde? ⚠️ Dan kreeg je een deel van je vakantiegeld misschien al uitbetaald van je vroegere werkgever (het ‘ vertrekvakantiegeld ‘).

Voor arbeiders wordt het aantal dagen vakantie berekend op basis van een formule. Vanaf 231 gewerkte dagen heb je als arbeider recht op het maximum aantal vakantiedagen (20). Voor bedienden is het aantal dagen vakantie gelijk aan twee keer het aantal gewerkte maanden in het voorafgaande jaar. Voor 6 maanden werken in 2020 bijvoorbeeld mag je dus 12 dagen vakantie nemen in 2021. De vakantiewet rekent hier echter nog altijd in het zesdagenstelsel. Elke 6 dagen moet er daarom 1 dag afgetrokken worden.12 dagen zijn er dus in feite maar 10; en 24 dagen worden er 20 in de vijfdagenweek.

Hoeveel vakantiedagen bij 40 uur per week?

Bij een baan van 40 uur, werkt u meestal 5 dagen. U heeft dus (4×5 dagen=) 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. Wettelijke vakantiedagen moet u op tijd opnemen.

Hoeveel vakantiedagen heb je als je 32 uur werkt?

Aantal vakantiedagen bij 32 uur – Het aantal vakantiedagen bij 32 uur bereken je op dezelfde manier. Wanneer je 32 uur per week werkt ontvang je 16 vakantiedagen per jaar, wat neer komt op 128 vakantie uren. De berekening is gelijk aan die van 40 uur, namelijk 32 uur per week maal vier.

 • Bij de bovenwettelijke uren werkt het net even anders.
 • Uit het voorbeeld van Coolblue blijkt dat je bij dat je bij hun 40 bovenwettelijke uren (5 dagen) ontvangt bij een 40-urige werkweek.
 • Om dit door te berekenen naar 32 uur deel je het aantal bovenwettelijke uren door 40 maal 32.
 • Je wilt namelijk het aantal vakantie uren bij 32 uur weten.

In het voorbeeld komt dit neer op 32 bovenwettelijke uren, wat resulteert in 4 extra dagen. In dit geval is er sprake van 150 vakantie uren of 20 vakantiedagen per jaar. Je kunt ook onze tool gebruik om zelf je vakantiedagen te berekenen.

Hoeveel vakantiedagen heb ik bij 24 uur?

Na één jaar in loondienst met een contract van 24 uren per week, heb je dus recht op vier keer 24 uur, wat neerkomt op een totaal van 96 uur vakantie. Dus in een jaar werk je 156 dagen en heb je recht op twaalf vakantiedagen.

Hoeveel vakantiedagen per jaar bij 36 uur?

Aantal wettelijke vakantie-uren per jaar – Werkt u in voltijd (gemiddeld 36 uur per week)? Dan heeft u recht op 144 wettelijke vakantie-uren. Werkt u in deeltijd of werkt u structureel meer dan gemiddeld 36 uur? Dan krijgt u de wettelijke vakantie-uren naar verhouding van het aantal uren dat u recht op loon heeft.

Hoeveel vakantiedagen bij 8 uur?

Bovenwettelijke vakantiedagen berekenen –

See also:  Wanneer Wordt Vakantiegeld Uitbetaald?

Dit is het verschil tussen de 25 dagen minus het wettelijke deel.25 vakantiedagen * 8 uur = 200 uur 200 uur – 160 uur = 40 uurAls een werkdag 8 uur is, dan zijn dit 5 bovenwettelijke vakantiedagen.Goed om te onthouden bij verlof berekenen; wettelijke vakantiedagen vervallen na 6 maanden in het nieuwe jaar, bovenwettelijke vakantiedagen vervallen na 5 jaar.

Slimme verloftool Om te zorgen dat ondernemers geen tijd kwijtraken aan het berekenen van verlof hebben wij HoorayHR ontwikkeld. waarbij vakantiedagen automatisch worden berekend in onze verlofsoftware. Geen gedoe meer met moeilijker verlofberekeningen en medewerkers kunnen eenvoudig verlofaanvragen doen via de verlofapp. Zo hoef je nooit meer zelf vakantiedagen te berekenen! Flexibele verlofsoorten In de applicatie van HoorayHR is het mogelijk om naast wettelijke en bovenwettelijke verlofuren, ook andere verlofsoorten te registreren. HoorayHR maakt het namelijk mogelijk om eenvoudig zwangerschapsverlof te registreren. Aan de hand van verschillende labels is het mogelijk om de verlofsoorten bij te houden, zoals zwangerschapsverlof en ADV uren. Betaald en onbetaald ouderschapsverlof Als ouder va een kind jonger dan 8 jaar heb je recht op 26 weken ouderschapsverlof. Het budget aan ouderschapsverlof bestaat uit 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Met de slimme calculator van HoorayHR kun je eenvoudig het ouderschapsverlof berekenen. Geboorteverlof voor partners Met de calculator van HoorayHR is het zeer eenvoudig om het geboorteverlof voor partners te berekenen. Het geboorteverlof voor partners bestaat uit in totaal 6 weken verlof, waarvan één week wordt betaald door de werkgever.

De andere 5 weken aanvullend geboorteverlof worden vergoed met een uitkering van 70% van het loon en wordt geregeld door het UWV. In het lees je hier meer over! Bereken vakantiedagen automatisch met verlofregistratie van HoorayHR HoorayHR helpt je graag om foutloos de verlofbudgetten te berekenen voor de medewerkers.

Hieronder de meest gestelde vragen over het berekenen van vakantiedagen. Wil je zelf ervaren hoe onze tool de vakantiedagen voor de medewerkers berekent?, Je kunt vakantiedagen berekenen met bovenstaande verlof bereken tool, in een Excel Spreadsheet of in een verlofregistratie tool.

Het berekenen met Excel kan leiden tot fouten, terwijl je met het gebruik van juist voorkomt om fouten te maken! Wettelijke vakantiedagen zijn 4x je contracturen (bijvoorbeeld 4x 40 uur). Wil je meer lezen hoe wettelijke verlofdagen worden berekend, check even de, Verlof krijg je voor de periode dat je werkzaam bent bij een bedrijf.

Stel dat een medewerker een contract heeft van 1 januari tot 1 juli, dan dien je verlof te berekenen voor alleen deze periode. Veel bedrijven kiezen er echter voor om voor een heel kalenderjaar verlofbudget toe te wijzen, omdat er vanuit wordt gegaan dat een contract wordt verlengd en je zo gewoon een langere vakantie kunt plannen.

 • Wordt een contract niet verlengd, dan dien je het verschil te betalen (positief en negatief).
 • Wettelijke vakantiedagen vervallen na 6 maanden in het nieuwe kalenderjaar.
 • Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen na 5 jaar in het nieuwe kalenderjaar.
 • Vakantiedagen die zijn vervallen komen niet meer terug.
See also:  Wat Is Het Onderwerp In Een Zin?

Wel is het belangrijk dat je medewerker de kans heeft gehad om ze te kunnen opnemen. Met het tonen van goed werkgeverschap is het belangrijk om de medewerker tijdig in te lichten over de verlofuren die binnenkort komen te vervallen. Op deze manier heeft de medewerker nog de kans om een periode vrij te vragen.

 • Met HoorayHR hoef je nooit meer verlof te berekenen, dit wordt door de software gedaan.
 • Het verlofbudget wordt automatisch klaargezet, en verlofaanvragen automatisch verwerkt.
 • Daarnaast heb je direct een overzicht van je contracten en documenten, terwijl de ontwikkeling van de medewerker ook centraal staat met onze HR software.

Hou meer tijd over je business met ! : Verlof berekenen binnen 1 minuut!

Hoeveel wettelijke vakantiedagen 2023?

Alle werknemers in Nederland hebben recht op een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. Dit komt neer op 4 keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt. Met andere woorden als iemand 20 uur per week werkt dan heeft die persoon recht op 80 vakantie-uren per jaar.

Hoeveel vakantie uren bij 30 uur per week?

Verlofuren berekenen – Het aantal verlofuren bereken je praktisch op dezelfde manier als je je verlofdagen berekend. Wanneer je 30 uur per week werkt doe je dit maal 4. Dan kom je dus uit om 120 vakantie uren per jaar. Via deze som weet je altijd op hoeveel vakantie uren je recht hebt. Ideaal wanneer je een keer iets eerder weg moet van je werk dus.

Hoe bereken je vakantiedagen parttime?

Vakantiedagen berekenen, 2 voorbeelden: –

Als een werknemer fulltime (40 uur) werkt, heeft hij recht op 160 uur vakantie, dat zijn 20 vakantiedagen per jaar. Als een werknemer parttime (20 uur) werkt, heeft hij recht op 80 uur vakantie, dat zijn 10 vakantiedagen* per jaar.

*Het gaat hier dus puur om het aantal vakantiedagen. Als de parttime werknemer zijn vakantiedagen achter elkaar opneemt, heeft hij in combinatie met zijn standaard roostervrije dagen in totaal 20 dagen vrij. Je mag werknemers ook meer vakantiedagen geven.

Is 26 vakantiedagen veel?

Waar het minst? – Waar heb je het minste dagen officiële vakantie? Dat is in de horeca : die is met 22 dagen het minst bedeeld met vrije dagen. Maar ook vrije beroepen en de toeristische sector staan onderaan de lijst met allebei 23 dagen vakantie. Bij filiaalhouders, design, creatieve beroepen en journalistiek zijn dat er 24.

Hoeveel keer per jaar op vakantie?

Hoe vaak gaan we op vakantie? – Van alle Nederlanders is 81% van plan dit jaar minsten 1 keer op vakantie te gaan. Opvallend zijn de grote verschillen tussen de leeftijdsgroepen. Jongeren (18-34 jaar) hebben met 91% een veel hogere vakantie-intentie dan ouderen (65-80 jaar), die ligt daar op 72%.

See also:  Network Fleet Card Waar Tanken?

Hoe lang zijn vrije dagen geldig?

Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen na half jaar – Wettelijke vakantiedagen die u niet heeft opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin u ze heeft opgebouwd. Vakantiedagen die u bijvoorbeeld in 2021 heeft opgebouwd, vervallen op 1 juli 2022.

Is het verplicht om vakantie te nemen?

Vakantie wettelijk geregeld – Het recht op vakantie is wettelijk geregeld. De werkgever is verplicht de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen de vakantie op te nemen waarop de werknemer ten minste aanspraak heeft (vier weken bij een fulltime dienstverband).

Heb je bij een 0 uren contract recht op vakantiedagen?

Ik heb een nulurencontract. Heb ik recht op vakantiedagen en vakantiegeld? Met een nulurencontract heeft u recht op vakantie en vakantiegeld. U bouwt vakantie-uren op over de uren die u heeft gewerkt. Uw vakantiegeld is minstens 8% van het loon dat u het afgelopen jaar heeft verdiend.

 1. Als u een nulurencontract heeft, heeft u recht op doorbetaalde vakantie-uren.
 2. U heeft per jaar recht op 4 keer het aantal uren dat u per week werkt.
 3. Dit recht geldt voor alle werknemers.
 4. Met een nulurencontract heeft u geen vast aantal werkuren per week.
 5. In de praktijk wordt daarom vaak per gewerkt uur een percentage van een vakantie-uur opgebouwd.

Hoe uw werkgever uw vakantie-uren berekent, staat in uw cao of arbeidscontract. U kunt uw werkgever ook vragen hoe hij uw vakantie-uren berekent.

Hoeveel vakantiedagen heeft de gemiddelde Nederlander?

Wettelijke vakantiedagen

Deel van een serie artikelen over de
, Wet ·

· () · · · ·

/td> , · · , ·

Wettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen waar een werknemer op basis van de wet recht op heeft. Naast wettelijke vakantiedagen, bestaan er ook bovenwettelijke vakantiedagen. Of men recht heeft op bovenwettelijke vakantie en hoeveel dagen, staat vastgelegd in een of, Het gemiddeld aantal vakantiedagen (wettelijk + bovenwettelijk) in Nederland is 25,6 dagen per jaar.

Hoeveel dagen verlof heb je als je 4 5 werkt?

Werk je deeltijds? – Voor wie deeltijds werkt, wordt het aantal vakantiedagen pro rata berekend. Als je een vier vijfde contract hebt, zal je 16 vakantiedagen hebben als je het jaar ervoor een heel jaar gewerkt hebt. Vakantie FAQ: Alle feiten op een rij! (pm) 12 augustus 2020

Hoe bereken je vakantiedagen parttime?

Vakantiedagen berekenen, 2 voorbeelden: –

Als een werknemer fulltime (40 uur) werkt, heeft hij recht op 160 uur vakantie, dat zijn 20 vakantiedagen per jaar. Als een werknemer parttime (20 uur) werkt, heeft hij recht op 80 uur vakantie, dat zijn 10 vakantiedagen* per jaar.

*Het gaat hier dus puur om het aantal vakantiedagen. Als de parttime werknemer zijn vakantiedagen achter elkaar opneemt, heeft hij in combinatie met zijn standaard roostervrije dagen in totaal 20 dagen vrij. Je mag werknemers ook meer vakantiedagen geven.