Hoeveel Studiepunten Heb Ik?

Hoeveel Studiepunten Heb Ik
Via je onderwijsinstelling – De hogeschool of universiteit waar je bent ingeschreven of waar je je wil inschrijven, kan je zeggen hoeveel leerkrediet je hebt. De instelling kan je de stand van je leerkrediet bezorgen, maar geen detailoverzicht ervan. Daarvoor kan je alleen op Mijn Burgerprofiel terecht. Naar boven

Hoe krijg je 60 studiepunten?

Studiepunten, hoe werkt dat? – Op een hogeschool of universiteit wordt gewekt met studiepunten. Een studiepunt is een rekeneenheid. Een studiepunt betekent: voor deze opdracht heb je 28 uur gewerkt. Een studiejaar betetenkt 60×28 uur werken. Je krijgt dan 60 studiepunten.

Wat zijn 180 studiepunten?

Over opleidingen en studiepunten – Elke opleiding binnen het hoger onderwijs bestaat uit een aantal opleidingsonderdelen (vakken, stages, examens, practica, ). Deze staan in je studieprogramma. Elk opleidingsonderdeel kreeg een aantal studiepunten toegekend.

Een studiepunt staat voor 25 tot 30 u onderwijs activiteit (deelnemen aan colleges, voorbereiden en instuderen van cursussen, afleggen van examens, het maken van een projectverslag) Een studiepunt is het ‘gewicht’ van dat opleidingsonderdeel/vak. Dit geeft je een idee over de te verwachten inspanning die je zal moeten leveren voor een opleidingsonderdeel.

Voor een vak van 3 studiepunten moet je tussen 75 en 90 uren presteren. In die uren zitten: naar de les gaan, studeren, taken maken en het examen afleggen. Elk opleidingsonderdeel telt minstens 3 studiepunten. Als je je inschrijft in een hogere opleiding, schrijf je je steeds in voor een aantal studiepunten van die opleiding.

Een modeltraject van een bachelor bvb. weegt 180 studiepunten, verdeeld over 3 voltijdse jaren. Dat betekent dat 1 jaar in principe uit 60 studiepunten bestaat. Je hoeft je ook niet in te schrijven voor alle 60 studiepunten. Je kan ervoor kiezen om je studie op een trager/sneller tempo af te werken en minder/meer studiepunten opnemen.

Telkens je slaagt voor een opleidingsonderdeel verwerf je die studiepunten! Er wordt van jou verwacht dat je ieder jaar dat je studeert, je studiepunten waarvoor je ingeschreven bent (bv.60 studiepunten) haalt. Verworven studiepunten worden ook wel ‘credits’ genoemd.

 • Soms slaag je niet in elk opleidingsonderdeel en behaal je bv.
 • Niet alle 60 studiepunten van je traject.
 • Soms wil je veranderen van studie en mag je studiepunten die je hebt behaald bij je eerdere studie, ‘meenemen’.
 • Dit gaat makkelijker binnen eenzelfde onderwijsinstelling of binnen eenzelfde associatie.

Voor info kan je terecht bij je studieadviseur of studentenbegeleider. Samengevat: 1 studiepunt = 25 à 30 u studieactiviteit ( in HBO = 12 lestijden) 1 jaar studeren = 60 studiepunten 1 vak = min.3 studiepunten Waarvoor zijn studiepunten belangrijk?

Om diploma’s in Europa te kunnen vergelijken. In heel Europa wordt er nl. met dit systeem gewerkt en zijn diploma’s evenveel waard. Om zicht te krijgen op je studiesucces: het aantal studiepunten dat je verwerft t.o.v. het aantal waarvoor je je ingeschreven hebt. Voor het berekenen van je studietoelage, het bepalen van je inschrijvingsgeld en het blijven ontvangen van kindergeld. Hiervoor baseert men zich op het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft.

Zijn Studiepunten hetzelfde als Leerkrediet? Neen. Beide staan los van elkaar. De studiepunten waaruit je opleiding bestaat, geven het ‘gewicht’ weer van je totale opleiding en van elk opleidingsonderdeel apart. De 140 studiepunten leerkrediet die je krijgt van de Vlaamse Overheid zijn een ‘krediet’ dat je zorgvuldig moet inzetten en besteden.

 1. Meer info over Leerkrediet: Bij de start van je hogere studies krijg je een virtuele rugzak van 140 studiepunten (= je leerkrediet).
 2. Die studiepunten zet je in als je studeert.
 3. Dat gaat als volgt: Als je je inschrijft voor een hogere opleiding wordt het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft afgetrokken van het leerkrediet.

Slaag je voor een vak, dan verdien je de ingezette studiepunten terug. Als je met een diplomacontract bent ingeschreven, krijg je voor de eerste 60 studiepunten die je terugwint, een bonus van 60 studiepunten. Dit kan in 1 keer gebeuren of verspreid over meerdere jaren.

Hoeveel uur werk is 1 studiepunt?

De studielast van elke opleiding wordt uitgedrukt in studiepunten. In de Onderwijs- en examenregeling (OER) van uw opleiding leest u wat de afspraken hierover zijn. In de Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) is het volgende vastgelegd over studielast.

Een associate degree hbo kent een studielast van 120 studiepunten ( Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) artikel 7.4b ). Een hbo-bacheloropleiding kent een studielast van 240 studiepunten ( WHW artikel 7.4b ). Een hbo-masteropleiding kent een studielast van ten minste 60 studiepunten ( WHW artikel 7.4b ). Een wo-bacheloropleiding kent een studielast van 180 studiepunten ( WHW artikel 7.4a ). Een wo-masteropleiding kent een studielast van ten minste 60 studiepunten ( WHW artikel 7.4a ).

Er zijn uitzonderingen op bovengenoemde regels. Een aantal uitzonderingen staan in bovengenoemde wetsartikelen. Studiepunten 60 studiepunten is gelijk aan 1680 uren studie ( WHW artikel 7.4, lid 1). Een studiepunt staat dan voor 28 studiebelastinguren.

 1. Studielast per studiejaar De studielast voor een studiejaar bedraagt 60 studiepunten en de jaarlijkse studielast voor deeltijdopleidingen wordt bepaald door het instellingsbestuur ( WHW artikel 7.4, lid 1 en 3).
 2. Heeft u een klacht over de studielast? Lees wat u kunt doen bij de veelgestelde vraag Hoe dien ik een klacht in over het hoger onderwijs? Vrijstellingen Vrijstellingen worden in individuele gevallen tijdens de studie door de examencommissie verleend.
See also:  Hoeveel Successierechten Betalen?

De voorwaarden hiervoor moeten worden opgenomen in de Onderwijs- en Examen regeling (OER) ( WHW artikel 7.12b lid 1d en artikel 7.13 lid 2r ).

Wat als je het aantal studiepunten niet haalt?

Bewijzen dat je het kunt: Bindend Studieadvies halen – De hoeveelheid studiepunten die in het eerste jaar gehaald moet worden verschilt per opleiding en per opleidingsinstituut, De minimale hoeveelheid studiepunten die je moet halen ligt vast in het ‘Bindend Studieadvies’.

 1. Een opleiding denkt bijvoorbeeld: ‘een student die in zijn eerste jaar 36 studiepunten haalt, zal uiteindelijk de opleiding succesvol afronden’.
 2. Deze opleiding heeft dan een Bindend Studieadvies van 36 punten.
 3. Haal je die 36 studiepunten niet, dan heb je je Bindend Studieadvies niet gehaald.
 4. Je krijgt een negatief advies van de opleiding en moet dus stoppen.

Let op. Het aantal studiepunten dat je moet halen is voor elke opleiding weer anders.

Wat als je te weinig studiepunten hebt?

Als u geen leerkrediet meer hebt, heeft de universiteit of hogeschool het recht om u te weigeren of om verhoogd inschrijvingsgeld te vragen. Het leerkrediet werd ingevoerd in 2008. Studies die u daarvoor bent begonnen, tellen dan ook niet mee voor de stand van uw leerkrediet.

Is het erg als je je propedeuse niet haalt?

Wat als je je propedeuse op het hbo niet haalt? – Als het je niet lukt om in je eerste jaar voldoende studiepunten te halen of je propedeuse niet binnen twee jaar, moet je dus in de meeste gevallen stoppen met je studie. Je moet dan op zoek naar een andere bachelor en vaak ook naar een andere hogeschool.

Wat als je minder dan 27 studiepunten hebt?

Vanaf wanneer krijg je het Groeipakket als student in het hoger onderwijs? – Is je kind op 30 november ingeschreven voor minstens 27 studiepunten en blijft het dat voor het ganse academiejaar? Dan heeft je kind voor het volledige academiejaar recht op het Groeipakket,

Is je kind op 30 november ingeschreven voor minder dan 27 studiepunten en komt het in de loop van het academiejaar wel aan minstens 27 studiepunten ? Dan heeft je kind voor het volledige academiejaar recht op het Groeipakket, Gebeurt de eerste of enige inschrijving pas na 30 november ? Je kind heeft recht op het Groeipakket vanaf de datum van de eerste of enige inschrijving als het voor minstens 27 studiepunten ingeschreven is.

Een voorbeeld: Noura schrijft zich op 8 december in voor 20 studiepunten. Op 6 januari komen er door een tweede inschrijving nog eens 10 studiepunten bij. Noura is nu ingeschreven voor 30 studiepunten. Ze heeft recht op een Groeipakket vanaf december (de maand van de eerste inschrijving).

Hoe weet je je studiepunten?

Via je onderwijsinstelling – De hogeschool of universiteit waar je bent ingeschreven of waar je je wil inschrijven, kan je zeggen hoeveel leerkrediet je hebt. De instelling kan je de stand van je leerkrediet bezorgen, maar geen detailoverzicht ervan. Daarvoor kan je alleen op Mijn Burgerprofiel terecht. Naar boven

Hoe verlies je studiepunten?

Een rugzak vol studiepunten – Als je start in het Vlaamse hoger onderwijs (hogeschool of universiteit), dan krijg je een leerkrediet van 140 studiepunten, Die virtueel gevulde rugzak gebruik je doorheen je volledige studieloopbaan. Er verdwijnen punten uit je rugzak wanneer je je inschrijft voor een opleidingsonderdeel van een initiële bachelor- of masteropleiding opgenomen in het Hogeronderwijsregister,

 1. Ben je geslaagd voor het opleidingsonderdeel, dan win je de studiepunten terug.
 2. Ben je niet geslaagd of zet je een tolerantie in, dan verlies je de studiepunten.
 3. Op die manier weerspiegelt het leerkrediet je studiesucces.
 4. Een te laag leerkrediet heeft dan ook invloed op het verdere verloop van je studieloopbaan,

Met andere woorden: blijven studeren zonder resultaat te boeken, is niet mogelijk.

Hoeveel geld kost 1 studiepunt?

Inschrijvingsgeld – Het wettelijk collegegeld wordt bepaald aan de hand van het aantal studiepunten. Per studiepunt betaal je 67,14 euro.5 EC = €336 (116 studie-uren) 10 EC = €672 (280 studie-uren) Behaalde je al een Nederlands hoger onderwijsdiploma, dan zal je een verhoging naar het instellingscollegegeld moeten betalen.

Hoeveel euro betaal je per studiepunt?

Beslissing van de instelling – Heb je onvoldoende leerkrediet, dan krijgt je hogeschool of universiteit voor jou geen financiering meer van de overheid. Je instelling bepaalt zelf wat er gebeurt met studenten die onvoldoende leerkrediet hebben. Ze kan de volgende acties ondernemen:

Je gewoon inschrijven Je inschrijven, maar een verhoogd studiegeld vragen voor de studiepunten waarvoor je geen leerkrediet hebt. Dat studiegeld bedraagt ten hoogste 11 euro per opgenomen studiepunt. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Je inschrijving weigeren voor de studiepunten waarvoor je geen leerkrediet hebt

See also:  Wat Is Hielspoor?

Heb je nog geen masterdiploma en wil je inschrijven voor een masteropleiding die aansluit op je voorgaande opleiding? Dan mag je instelling je inschrijving (wel met verhoogd studiegeld) niet weigeren. Om te weten te komen welke regels je instelling hanteert in de verschillende situaties en welke uitzonderingen eventueel van kracht zijn, richt je je tot je hogeschool of universiteit, Naar boven

Is BSA alleen eerste jaar?

BSA staat voor bindend studieadvies. Het BSA wordt aan het einde van het eerste jaar aan elke student gegeven. Het is een beslissing van de universiteit of hogeschool over de voortgang van jouw opleiding. Het bindend studieadvies staat gelijk aan een bepaald aantal punten dat jij in je eerste jaar moet halen.

Wat als je je eerste jaar niet haalt?

Gevolgen negatief bindend studieadvies – Als je te maken krijgt met een negatief BSA, dan moet je in de meeste gevallen stoppen met de studie. En mag je de opleiding op dezelfde onderwijsinstelling vaak de komende drie jaar niet opnieuw doen. Voor sommige opleidingen geldt dit ook voor andere vergelijkbare richtingen.

Hoeveel studiepunten heeft iedereen?

Wat is het leerkrediet? – Het leerkrediet is onder meer ingevoerd om studenten te stimuleren een bewuste studiekeuze te maken. Bij de start in het hoger onderwijs heeft iedereen een ‘leerkrediet’ van 140 studiepunten. Bij het inschrijven voor een bepaald vak neemt de student een aantal studiepunten op.

Deze worden dan afgetrokken van het leerkrediet. Voorbeeld: de student schrijft zich, voor de eerste keer, in voor een studieprogramma van 60 studiepunten. Het leerkrediet van de student zakt naar 80 studiepunten (140 STP- 60 STP). Slaagt hij voor het examen, dan krijg hij de studiepunten, verbonden aan het geslaagde opleidingsonderdeel, terug.

Het zijn ‘verworven studiepunten’ waarvoor de student dan een creditbewijs ontvangt. De eerste 60 verworven punten tellen daarbij dubbel. Wie er bij herhaling niets van terecht brengt (en dus nooit studiepunten terugkrijgt), kan zo uiteindelijk op nul terechtkomen.

Hoeveel studiepunten om student te blijven?

Groeipakket: veelgestelde vragen Je bent ingeschreven vóór 30 november voor ≥ 27 studiepunten:

Je hebt Groeipakket vanaf de start van het academiejaar.

Je eerste inschrijving is vóór 30 november (voor < 27 studiepunten) en je schrijft je nadien bijkomend in waardoor je in totaal aan minimum 27 studiepunten komt:

 • Zolang je minder dan 27 studiepunten hebt, heb je eventueel,
 • Van zodra je 27 studiepunten hebt bereikt, ontvang je Groeipakket als student, retroactief vanaf start academiejaar. (teller Groeipakket als schoolverlater wordt terug aangepast)

Je (eerste of enige) inschrijving is na 30 november en je komt aan ten minste 27 studiepunten: Je bent ingeschreven vóór 30 november voor ≥ 27 studiepunten:

Je hebt kinderbijslag vanaf de start van het academiejaar.

Je eerste inschrijving is vóór 30 november (voor < 27 studiepunten) en je schrijft je nadien bijkomend in waardoor je in totaal aan minimum 27 studiepunten komt:

Je hebt recht op kinderbijslag, retroactief vanaf de start van het academiejaar.

Je (eerste of enige) inschrijving is na 30 november en je komt aan ten minste 27 studiepunten:

Je krijgt kinderbijslag vanaf de maand volgend op de maand van je (eerste of enige) inschrijving.

Je bent geboren na 1 januari 2001:

Tot en met de maand van je 21ste verjaardag, heb je een ‘semi-automatisch’ recht op kinderbijslag: je hebt recht op kinderbijslag vanaf het begin van het academiejaar ongeacht het aantal studiepunten waarvoor je bent ingeschreven, tenzij je te veel werkt of een bepaalde uitkering ontvangt.

Je bent geboren vóór 1 januari 2001:

 • Je bent ingeschreven vóór 30 november voor ≥ 27 studiepunten:

  Je hebt kinderbijslag vanaf de start van het academiejaar.

 • Je eerste inschrijving is vóór 30 november (voor < 27 studiepunten) en je schrijft je nadien bijkomend in waardoor je in totaal aan minimum 27 studiepunten komt:

  Je hebt recht op kinderbijslag, retroactief vanaf de start van het academiejaar.

 • Je (eerste of enige) inschrijving is na 30 november en je komt aan ten minste 27 studiepunten:

  Je hebt kinderbijslag vanaf de maand volgend op de maand van je (eerste of enige) inschrijving.

Algemene regel:

Je moet ingeschreven zijn voor minimum 27 studiepunten per academiejaar om Groeipakket als student te kunnen ontvangen.

Uitzonderingen – specifieke situaties:

 • Zit je in je diplomajaar en moet je nog minder dan 27 studiepunten afwerken? Dan heb je toch recht op Groeipakket als student tot 30 september van het diplomajaar. Op deze uitzondering kun je één keer beroep doen per opleiding, maar niet voor banaba’s, manama’s, schakel- of voorbereidingsprogramma, postgraduaten of voor een doctoraatsopleiding.
 • Kun je je door een ziekte/ongeval helemaal niet inschrijven of slechts voor minder dan 27 studiepunten? Laat dit weten aan de uitbetaler van je Groeipakket. Je kan eventueel beroep doen op een waardoor je toch recht hebt op Groeipakket als student.

Heb je een inschrijving van minder dan 27 studiepunten en bevind je je niet in één van bovenstaande uitzonderingen – specifieke situaties? Dan kun je eventueel recht hebben op gedurende maximum 12 maanden. Algemene regel:

See also:  Wanneer Is Carnaval 2022?

Je moet ingeschreven zijn voor minimum 27 studiepunten per academiejaar.

Uitzonderingen – specifieke situaties:

 • Zit je in je diplomajaar en moet je nog minder dan 27 studiepunten afwerken waaronder een eindwerk/stageverslag? Dan heb je toch recht op kinderbijslag tot de datum van indiening van je eindwerk/stageverslag en voor maximum 12 maanden. Op deze uitzondering kun je één keer beroep doen per opleiding.
 • Kun je je door een ziekte/ongeval helemaal niet inschrijven of slechts voor minder dan 27 studiepunten? Laat dit weten aan je kinderbijslagfonds. Je kunt eventueel beroep doen op de regeling van de ‘zieke schoolverlater’ waardoor je tijdens je ziekte toch kinderbijslag behoudt. Ben je nog geen 21 jaar en krijg je (een toeslag op je) kinderbijslag, dan heb je recht op kinderbijslag op basis van je aandoening en dan speelt het voor jouw kinderbijslag geen rol hoeveel studiepunten je opneemt.

Je bent geboren na 1 januari 2001:

Tot en met de maand van je 21ste verjaardag, heb je een ‘semi-automatisch’ recht op kinderbijslag: je hebt recht op kinderbijslag ongeacht het aantal studiepunten waarvoor je bent ingeschreven, tenzij je te veel werkt of een bepaalde uitkering ontvangt. Het aantal studiepunten dat je opneemt speelt dus geen rol voor je kinderbijslag.

Je bent geboren vóór 1 januari 2001:

 • Algemene regel: je moet ingeschreven zijn voor minimum 27 studiepunten per academiejaar.
 • Uitzonderingen – specifieke situaties:
  • Zit je in je diplomajaar en moet je nog minder dan 27 studiepunten afwerken waaronder een eindwerk/stageverslag? Dan heb je toch recht op kinderbijslag tot de datum van indiening van je eindwerk/stageverslag en voor maximum 12 maanden. Op deze uitzondering kun je één keer beroep doen per opleiding.
  • Kun je je door een ziekte/ongeval niet inschrijven of slechts voor minder dan 27 studiepunten? Laat dit weten aan je kinderbijslagfonds; je kunt eventueel beroep doen op de regeling van de ‘zieke schoolverlater’ waardoor je tijdens je ziekte toch kinderbijslag behoudt. Ben je nog geen 21 jaar en krijg je (een toeslag op je) kinderbijslag, dan heb je recht op kinderbijslag op basis van je aandoening en dan speelt het voor jouw kinderbijslag geen rol hoeveel studiepunten je opneemt.

Hoeveel studiepunten heb je nodig voor student?

Bij de start aan het hoger onderwijs krijgt elke student 140 studiepunten. Die studiepunten heb je nodig om je te kunnen inschrijven voor een basisopleiding. Per academiejaar gaat het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft van je leerkrediet af. De studiepunten waarvoor je slaagt, krijg je terug.

Hoeveel studiepunten kan je kopen?

Per academiejaar krijg je 10 extra studiepunten, tot je opnieuw 60 punten leerkrediet hebt. Je behaalde een diploma in het hoger beroepsonderwijs (HBO5), hebt een leerkrediet lager dan 60 en wil je opnieuw inschrijven. Je leerkrediet wordt dan bij inschrijving aangevuld tot 60 studiepunten.

Hoeveel mensen halen hun propedeuse in 1 jaar?

Hoe lang duurt een propedeuse? – In principe is de propedeusefase van een hbo-studie gelijk aan het eerste studiejaar en duurt dus een jaar. Je hebt de propedeuse gehaald als je alle vakken en onderdelen met een voldoende hebt afgerond. Voor elk afgerond vak ontvang je een aantal studiepunten.

Het totaal aantal studiepunten voor alle vakken van de propedeuse samen, is meestal 60. De meeste hbo-studenten halen de propedeuse in hun eerste jaar. Lukt dat jou niet? Dat is geen probleem. Meestal mag je dan toch doorgaan naar het tweede studiejaar, want je mag in principe twee jaar doen over je propedeuse.

Wel moet je bij de meeste hogescholen een minimaal aantal studiepunten hebben om door te mogen gaan. Dat aantal verschilt per bachelor en hogeschool, maar vaak gaat het om minimaal 45 studiepunten.

Hoeveel studiepunten 3e jaar?

Hoeveel studiepunten hbo moet je halen? – Per jaar moet je 60 studiepunten zien te halen, zowel in het hbo als wo-onderwijs. Als je al je punten behaald hebt, heb je je bachelordiploma binnen. Bij een hbo-bachelor gaat dit om 240 punten, omdat de opleiding vier jaar duurt.

Voor een wo-bachelor moet je 180 studiepunten halen, omdat de opleiding drie jaar duurt. Ieder studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een volledige hbo-opleiding bedraagt 4×60 punten= 240 studiepunten in het hbo in totaal. Een volledige wo-opleiding duurt drie jaar, dus 3×60 punten = 180 studiepunten.

Na een wo-bachelor volgen veel studenten nog een wo-master. Een eenjarige master bedraagt 60 punten, een tweejarige master bestaat uit 2×60 punten = 120 studiepunten. De duur van je master is afhankelijk van het onderwerp dat je kiest. Sommige studenten, die een hbo-bachelor hebben behaald, gaan daarna verder met een universitaire master.

Hoeveel procent haalt bachelor in 3 jaar?

3.2 Behalen bachelordiploma

Percentage bachelor behaald binnen 3 jaar (%)
2012 34,2
2013 34,2
2014 33,4
2015 33,4