Hoeveel Kost 1 Kuub Water?

Hoeveel Kost 1 Kuub Water
Drinkwater van Waternet kost in 2023 1,03 euro per kubieke meter (m³).1 m³ is 1.000 liter. Daarnaast betaalt u vaste kosten, belasting op leidingwater en btw.

Kosten drinkwater 2023
€ 1,03 per kuub (1 m³ = 1.000 liter)
€ 109,46 vaste kosten per jaar
belasting op leidingwater
9% btw

Bekijk alle kosten drinkwater

Hoeveel m3 water verbruiken 2 personen?

Sterk verschillend gemiddeld jaarlijks kraanwaterverbruik over Vlaanderen – Het gemiddeld kraanwaterverbruik van een gemiddeld gezin (2,3 personen) bedroeg in 2021 74 m³ per jaar. Er vallen grote verschillen op te tekenen over Vlaanderen. Het laagste jaarlijks gemiddeld kraanwaterverbruik wordt geregistreerd in Langemark-Poelkapelle (42,7 m³ in 2021).

In Braschaat en Herstappe worden hogere verbruiken geregistreerd hetzelfde jaar, met name 99,0 en 100,8 m³ kraanwater per gemiddeld gezin. Het gemiddeld kraanwaterverbruik van de gezinnen in een groot deel van West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen ligt lager dan het Vlaams gemiddelde van 74 m³ per jaar.

Het gemiddeld kraanwaterverbruik van gezinnen in de provincie Antwerpen is hoger dan het Vlaams gemiddelde. Deze regionale verschillen kunnen wellicht deels verklaard worden door het gebruik van ‘ander’ water (regenwater, grondwater). Hoeveel Kost 1 Kuub Water Kaart jaarkraanwaterverbruik gemiddeld gezin per gemeente (m3 water/ jaar /gezin van 2.3 personen) Bron waterboeken 2021 Bekijk hier het gemiddelde kraanwaterverbruik in jouw gemeente. Als het resultaat wordt aangegeven als ‘*’ dan wordt het resultaat niet weergegeven omwille van privacy-redenen.

Hoeveel kost 1 liter kraanwater in Roosendaal?

​​​​In 2023 is het drinkwatertarief € 0,72 voor 1.000 liter (1 m³) drinkwater inclusief Provinciale grondwaterheffing.

Wat is een normaal waterverbruik?

Jeldrik Bakker, Francis van der Mooren, Harm Jan Boonstra Publicatiedatum: 12-9-2022 00:00 Watergebruik Thuis (WGT) 2021 In 2021 was het gemiddelde watergebruik per persoon per dag 129 liter. Het gaat hierbij om het met een lineair regressiemodel geschatte totaalgebruik op basis van de watergebruiken (zie paragraaf 3.3).

Op basis van eerdere onderzoeken lag dit gemiddelde watergebruik per persoon lager, in 2013 en 2016 (na modelmatige correctie) ging het afgerond om 119 liter (Van Thiel, 2017). Echter, het onderzoek waarin het watergebruik van personen en huishoudens wordt gemeten is ten opzichte van deze voorgaande metingen gewijzigd, net als de gebruikte methode.

Zo is in de editie van 2021 bijvoorbeeld het watergebruik voor buiten meegenomen terwijl dat in voorgaande edities niet het geval was. Ook zijn er verschillen in de waarneemperiode en het steekproefontwerp. Hierdoor is het niet mogelijk om het watergebruik per persoon per dag één op één te vergelijken met eerdere metingen en een uitspraak te doen over de ontwikkeling in de tijd.

Het onderzoek vond plaats in een jaar waarin sprake was van maatregelen vanwege covid-19, waaronder het advies om thuis te werken en de quarantaine. Helaas is het ook niet mogelijk om een vergelijking te maken met de periode van voor deze maatregelen. Mannen en vrouwen gebruiken gemiddeld evenveel liter water per dag.

Het hoofdelijk watergebruik per dag verschilt naar leeftijd: deze is het laagste in de leeftijdsgroep 0 tot 15 jaar (102 liter) en het hoogste onder de 65-plussers (143 liter). Degenen in een eenpersoonshuishouden hebben een hoger gemiddeld watergebruik per dag dan degenen die in een huishouden met meer personen wonen.

Dit is ook logisch omdat een deel van het watergebruik gezamenlijk is. Voor burgerlijke staat geldt dat het watergebruik onder de verweduwden het hoogste is. Dit zijn personen die gemiddeld iets ouder zijn en relatief vaak in een eenpersoonshuishouden wonen. Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond gebruiken gemiddeld iets meer liter water per dag dan degenen met een Nederlandse achtergrond.

Net als de middelbaar opgeleiden vergeleken met de laag- en hoogopgeleiden, en de laagste inkomens vergeleken met de hoogste inkomens.

4.1.1 Gemiddeld totaal watergebruik in liters per dag per persoon, WGT 2021

Gemiddelde Standaard- deviatie Onder- grens Boven- grens
Totaal 129 2 125 132
Geslacht
Man 128 3 124 133
Vrouw 129 3 125 133
Leeftijd
0 tot 15 jaar 102 4 95 109
15 tot 25 jaar 129 4 122 136
25 tot 45 jaar 132 4 126 139
45 tot 65 jaar 130 3 125 136
65 jaar en ouder 143 3 138 148
Migratieachtergrond
Nederlands 128 2 124 131
Westers 131 5 123 139
Niet westers 133 5 125 142
Hoogst behaald onderwijsniveau
Laag 117 3 112 123
Middelbaar 135 4 129 141
Hoog 121 3 116 127
Burgerlijke staat
Gehuwd 121 3 117 126
Gescheiden 143 6 133 153
Verweduwd 176 9 161 190
Nooit gehuwd geweest 128 3 123 132
Gestandaardiseerd huishoudensinkomen
1e 20%-groep 140 5 132 148
2e 20%-groep 130 4 123 136
3e 20%-groep 123 4 117 130
4e 20%-groep 125 4 119 131
5e 20%-groep 126 3 121 131
Stedelijkheid
Zeer sterk 133 4 127 139
Sterk 125 4 119 131
Matig 129 4 122 136
Weinig 127 4 120 133
Niet 129 4 122 135
Type huishouden
Eenpersoons 186 4 179 193
Paar zonder kinderen 129 3 125 134
Paar met kinderen 110 3 105 115
Eenouderhuishouden 109 7 97 121
Huishoudgrootte
Eén persoon 186 4 179 193
Twee personen 130 3 125 135
Drie personen 112 5 105 120
Vier personen 112 4 105 118
Vijf personen of meer 96 5 87 104

In aanvulling op het gemiddelde watergebruik per persoon per dag is ook het gemiddelde watergebruik per huishouden per dag geschat. Dit was in 2021 275 liter. Dit watergebruik loopt op naarmate het gestandaardiseerde huishoudensinkomen hoger is en een huishouden bestaat uit meer personen.

4.1.2 Gemiddeld totaal watergebruik in liters per dag per huishouden, WGT 2021

Gemiddelde Standaard- deviatie Onder- grens Boven- grens
Totaal 275 5 267 282
Gestandaardiseerd huishoudensinkomen
1e 20%-groep 248 9 234 262
2e 20%-groep 246 8 234 259
3e 20%-groep 277 8 263 291
4e 20%-groep 298 8 284 312
5e 20%-groep 307 8 294 320
Stedelijkheid
Zeer sterk 246 7 235 257
Sterk 266 8 253 279
Matig 293 9 277 308
Weinig 296 10 280 312
Niet 308 9 293 324
Type huishouden
Eenpersoons 186 4 179 193
Paar zonder kinderen 261 6 251 271
Paar met kinderen 425 12 406 445
Eenouderhuishouden 279 18 250 308
Huishoudgrootte
Eén persoon 186 4 179 193
Twee personen 260 6 250 269
Drie personen 336 14 314 359
Vier personen 446 16 420 472
Vijf personen of meer 512 27 467 556

De belangrijkste deelgebruiken zijn de douche en het toilet. Dit blijkt uit de schattingen van de watergebruikscomponenten. In 2021 ging dat gemiddeld per persoon per dag om respectievelijk 46,2 liter en 30,2 liter. Bij de douche gaat het om een frequentie van 0,82 per dag en een gemiddelde doucheduur van 7,7 minuten per keer.

4.1.3 Watergebruik in liters per dag per persoon naar component 1), WGT 2021

P (%) F (x per dag) Duur (in min) C (l per minuut) C (l per keer) Hoeveelheid (liter/dag)
Bad totaal 5,3
Bad 42 0,09 10,3 13,9 142,4 5,2
Kinderbadje 5 0,12 20,2 0,1
Douche totaal 99 0,82 7,4 7,7 56,9 46,2
Gewoon 49 0,73 7,8 7,8 60,7 21,6
Waterbesparend 39 0,75 7,1 6,3 44,6 13,1
Regendouche 24 0,6 7 10,3 72,5 10,4
Massagedouche 2 0,3 5,9 13,6 79,6 0,5
Combinatie 12 0,06 8,6 8,7 74,8 0,5
Anders 0,44 6,2 10,3 63,2 0,1
Toilet 100 30,2
Volledig 100 2,93 6,7 19,7
Gedeeltelijk 78 3,65 3,7 10,5
Afwas 3,9
Vaatwasser 76 0,33 11,7 2,9
Afwas met hand 0,21 5 1,0
Was 17,5
Wasmachine 98 0,35 48,9 16,9
Handwas 0,02 32,3 0,6
Consumptie 2,6
Kopje 4,62 0,2 1,1
Kleine pan 0,59 1 0,6
Middelgrote pan 0,24 2,5 0,6
Grote pan 0,06 4,6 0,3
Buitengebruik 0,9
Kleine emmer 87 0,07 1,5 0,1
Middelgrote 87 0,03 5,1 0,1
Grote emmer 87 0,04 11,7 0,4
Kraan buitengebruik 75 0,00 49,5 5,9 289,3 0,4
Wastafel 1,89 4,6 8,7
Overig watergebruik 12,8
Schoonmaken binnenshuis 0,41 4,1 1,7
Planten binnenshuis 0,17 4,6 0,8
Huisdieren 0,17 3,6 0,6
Handen wassen 4,37 2,1 9,2
Andere activiteit 0,36 1,4 0,5
1) Het geschatte totaalgebruik en de som van de watergebruikscomponenten verschilt iets. Het geschatte totaalgebruik per persoon per dag is 129 liter, op basis van de som van de watergebruikscomponenten is dat 128 liter.

Wat kost 50 m3 water?

Drinkwater van Waternet kost in 2023 1,03 euro per kubieke meter (m³).1 m³ is 1.000 liter. Daarnaast betaalt u vaste kosten, belasting op leidingwater en btw.

Kosten drinkwater 2023
€ 1,03 per kuub (1 m³ = 1.000 liter)
€ 109,46 vaste kosten per jaar
belasting op leidingwater
9% btw

Bekijk alle kosten drinkwater

Waar is water het goedkoopst?

Bruin water uit de kraan? Het goedkoopste flessenwater op een rij FOTO PIXABAY Door de aanhoudende droogte kunnen roestdeeltjes in de waterleidingen los komen met als gevolg bruin water uit de kraan. Niet gevaarlijk, zo meldt waterbedrijf Vitens, maar voor wie water uit een flesje wil: dit zijn de goedkoopste opties.

 • Ortingswebsite zocht uit hoeveel een halve liter water per merk en supermarkt kost.
 • Het goedkoopst ben je uit bij de Lidl.
 • Een halve liter bronwater kost daar 12 cent.
 • Het duurste flessenwater is te koop bij Albert Heijn: San Pellegrino voor omgerekend 70 cent per halve liter.
 • Per dag is het bij warm weer verstandig om 3 liter water te drinken.

: Bruin water uit de kraan? Het goedkoopste flessenwater op een rij

Wat kost het meeste water?

Het meeste water wordt verbruikt bij het douchen. Hier valt dus ook het meeste op te bezuinigen. Bezuinigen op water bij het douchen betekent niet direct dat je minder vaak moet gaan douchen in een week. Om minder water te verbruiken met het douchen kun je er wel voor kiezen om minder lang per keer te douchen.

Hoeveel liter water kost douchen?

Tips voor onder de douche –

 1. 01 Douche 5 minuten. Neem een leuke douchetimer die je helpt herinneren om maximaal 5 minuten te douchen. Als je van 7,4 naar 5 minuten douchen gaat, bespaar je jaarlijks zo’n 140 euro (hoge gasprijs) of 65 euro (lange termijn prijs).
 2. 02 Douche minder vaak, De gemiddelde Nederlander doucht dagelijks 7,4 minuten: als je je in plaats daarvan twee keer per week bij de wastafel wast, scheelt dat flink.
 3. 03 Gebruik voor de douche een waterbesparende douchekop: die laat maximaal 7,2 liter per minuut door. Dit scheelt jaarlijks zo’n 140 euro (hoge gasprijs) of 60 euro (lange termijn prijs). In het van Milieu Centraal vind je douchekoppen die gegarandeerd waterbesparend zijn.
 4. 04 Installeer een thermostatische mengkraan, Daarmee is het douchewater sneller op de temperatuur die jij hebt ingesteld.
 5. 05 Liever onder de douche dan in bad, In een gemiddeld bad kan 120 liter water. Dat kost ruim 3 keer zoveel water en energie als een douche van 5 minuten!
 6. 06 Nieuwe badkamer? Laat een plaatsen. Die gebruikt de warmte van het wegstromende douchewater om het koude water alvast op te warmen, (Wtw staat voor warmteterugwinning.)
 7. 07 Met een bespaar je bijna de helft van je energieverbruik voor warm water.

Wist je dat.een liter warm water zorgt voor 10 keer zoveel CO2-uitstoot als een liter koud water. Bekijk het overzicht Wil je graag persoonlijk advies of praktische hulp bij energie besparen? Iemand die thuis langskomt en eventueel kan helpen met kleine verbeteringen aanbrengen? Vraag het aan een energiecoach! Korter douchen scheelt energie.

Ongeveer 60 procent van je warme water stroomt door de douche. Met korter douchen bespaar je dus gas en geld. En het is goed voor het klimaat. De gemiddelde douchetijd is 7,4 minuten. Als je van 7,4 naar 5 minuten douchen gaat, bespaar je jaarlijks zo’n 140 euro (hoge gasprijs) of 65 euro (lange termijn prijs) Handig Gebruik een douchetimer of zet de timer van je telefoon op 5 minuten.

Of zet een liedje op dat maximaal 5 minuten duurt. Gemiddeld staat elke Nederlander in zijn of haar hele leven 120 dagen onder de douche. Dat is anderhalve dag per jaar. Ga je bewuster douchen en zet je na 5 minuten de kraan uit, dan kan je van de bespaarde tijd in een jaar 8 voetbalwedstrijden bekijken! Een douchetimer (of douchecoach) kan je helpen om korter te douchen. Hoeveel Kost 1 Kuub Water Hoeveel Kost 1 Kuub Water Zet de douchetimer op 5 minuten en stap daarna onder de douche vandaan Stap jij graag in bad? Overweeg om dat wat minder vaak te doen. Een douchebeurt van 7,4 minuten kost gemiddeld 60 liter warm water, een bad bijna het dubbele. Als je elke week één keer badderen vervangt door een douche, dan bespaar je jaarlijks zo’n 80 euro (hoge gasprijs) of 27 euro (lange termijn prijs).

Minder water en energie gebruiken en tóch een lekkere douche? Dat kan met een waterbesparende douchekop. De helft van de Nederlandse huishoudens heeft er al een. Met een waterbesparende douchekop heb je net zo’n fijne douche, maar je gebruikt 20 procent minder water en energie dan met een standaard douchekop.

En als je een regendouche (extra grote douchekop) inruilt voor een spaardouchekop, bespaar je zelfs 40 procent! Een waterbesparende douchekop laat maximaal 7,2 liter water per door. Toch heb je een goede straal, dat komt doordat er wat lucht bijgemengd wordt. Hoeveel Kost 1 Kuub Water Hoeveel Kost 1 Kuub Water Een waterbesparende douchekop heb je makkelijk gemonteerd Wil je weten hoeveel water jouw douche gebruikt? Zet de douche aan en wacht tot het water op temperatuur is. Houd er dan één minuut lang een emmer onder. Zit er na die minuut meer dan 7,2 liter water in? Dan is jouw douchekop niet waterbesparend. Hoeveel Kost 1 Kuub Water Hoeveel Kost 1 Kuub Water Met een waterbesparende douchekop bespaar je jaarlijks ongeveer 140 euro (hoge gasprijs) of 60 euro (lange termijn prijs). Douch je langer dan 7,4 minuten of heb je een regendouche of comfortdouche? Dan is de besparing nog hoger! Voor het berekenen van besparingen over een langere termijn (15 tot 25 jaar) gaat Milieu Centraal uit van de volgende energieprijzen:- 1,20 euro voor een kuub (m3) gas – 25 cent voor een kilowattuur (kWh) stroom Dit zijn de energieprijzen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in 2030 verwacht.

Je leest hierover meer op, Er zijn op dit moment grote verschillen tussen de energieprijzen die consumenten betalen. Jouw huidige gas- en stroomprijs kan dus een stuk hoger zijn dan waarmee Milieu Centraal voor de lange termijn rekent. Bij een hogere energieprijs is de besparing in dat jaar uiteraard ook hoger.

Waterbesparende douchekoppen zijn te koop bij de bouwmarkt of sanitairwinkel, als losse handdouche/hoofddouche of als onderdeel van een doucheset. Op de verpakking staat niet altijd dat de douchekop waterbesparend is, en ook niet hoeveel liter water hij per minuut,

 • Omdat vaak niet duidelijk is of een douchekop waterbesparend is, heeft Milieu Centraal een lijst gemaakt met douchekoppen die gegarandeerd waterbesparend zijn.
 • Bekijk de,
 • Soms staat op de verpakking wel de volumestroomklasse vermeld, die geeft aan hoeveel water de douchekop doorlaat.
 • Alleen douches met de klasse ZZ zijn waterbesparend.

Handig! In dit overzicht vind je alle douchekoppen die water besparen, compleet met artikelnummer en EAN nummer. Zo vind je snel een waterbesparende douchekop!

 • Heb je een keukengeiser ? Die kan niet meer dan 6 liter water per minuut geven. Een spaardouche levert dan geen waterbesparing op. Het comfort kan wel verbeteren, doordat de spaardouche een sterkere straal kan geven.
 • Let op de eventuele tapdrempel van je warmwatertoestel, Onder deze drempel werkt je warmwatertoestel namelijk niet meer. Een toestel met een drempel van 1,6 liter of lager combineert prima met een spaardouche. Een installateur die lid is van, de branchevereniging voor installaties in huis, weet of een spaardouche past bij je geiser, boiler of combiketel.
 • Vervang ook de doucheslang als deze oud of beschadigd is: met een spaardouchekop gaat de druk in de doucheslang wat omhoog, daar moet de slang tegen kunnen.
 • Heeft de douchekop meerdere standen ? Gebruik de stand die waterbesparend is. Dat staat op de verpakking of check je door met een emmer te meten hoeveel water er per minuut uit de douche komt.

Een regendouche (of comfortdouche) is een luxe douche met een extra grote douchekop of met extra zijsproeiers. Een paar procent van de Nederlandse huishoudens heeft zo’n regendouche. Een regendouche is een grootverbruiker van warm water. Je kunt het waterverbruik wel beperken: kies bij aankoop van een regendouche voor een volumestroom die lager is dan 15 liter per minuut (of volumestroomklasse Z, A of S heeft).

Dan is het waterverbruik niet hoger dan bij een standaard douchekop. Gebruik eventuele extra douchekoppen alleen af en toe. Van de eigenaren van zo’n luxe douche zegt trouwens 80 procent de extra sproeiers nooit te gebruiken. Het plaatsen van een regendouche is vaak moeilijker dan je denkt. Informeer vóór installatie bij een installateur of jouw douche wel geschikt is.

De ketel of boiler moet de hoge warmwatervraag van de regendouche namelijk wel aan kunnen en de afvoer van de douche ook! Een thermostatische mengkraan in de douche zorgt dat je douchewater snel op de juiste temperatuur komt en blijft tijdens het douchen.

Dat is niet alleen prettig, maar het bespaart gemiddeld ook 1000 liter water per jaar! Een thermostatische douchemengkraan kost € 50 tot € 200. Ook een thermostatische badmengkraan geeft snel de juiste temperatuur en daardoor meer comfort, maar de besparing is minder doordat mensen minder vaak in bad gaan dan douchen.

Bij veel cv-ketels staat warm water ingesteld op de comfortstand. De ketel staat dan eigenlijk steeds standby voor als je de warme kraan opendraait. Je hebt dan snel warm water, maar dit kost extra energie. Met de ecostand bespaar je op gas: de ketel gaat het water pas verwarmen als je de warme kraan opent.

 • Lees meer over,
 • Ga je de badkamer verbouwen of opnieuw inrichten? Overweeg dan om in de afvoer van de douche een warmtewisselaar (douche-wtw) te (laten) plaatsen: die verzamelt warmte uit wegstromend douchewater, om koud water voor te verwarmen.
 • De ketel hoeft hierdoor minder hard te stoken en kan meer warm water per minuut leveren.

Lees meer over de,

Hoe bereken je je waterverbruik?

Gemiddeld verbruik van een gezin – Je waterverbruik is afhankelijk van het aantal personen in je huishouden. Hoe meer mensen in het gezin, hoe lager het gemiddelde waterverbruik per persoon is. Hieronder vind je een gemiddelde.

Aantal personen Totaal waterverbruik in liters Kosten per maand in euro’s
1 46.000 10
2 93.000 15
3 135.000 19
4 163.000 22
5 184.000 24

Bron: Nibud

Hoeveel liter water per uur uit de kraan?

Normale kraan (keuken of badkamer): 12 tot 16 liter per minuut. Waterbesparende kraan (keuken of badkamer): 4 tot 8 liter per minuut.

Hoe kan je minder water verbruiken?

Bespaar het hele jaar door op uw waterverbruik – U kunt op vele manieren uw waterverbruik verminderen.

Herstel lekkende kranen en spoelbakken van toiletten zo snel mogelijk.Laat de kraan niet onnodig lopen, bijv. bij het tandenpoetsen.Gebruik regenwater om te poetsen, om de toilet door te spoelen, voor de wasmachine en in de tuin.Gebruik waterzuinige toestellen (spaardoucheknop, vaatwasmachine,,). Als u Ecocheques hebt, kunt u die daar in de meeste gevallen ook voor gebruiken.Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij staan meer tips om water te besparen (opent in nieuw venster) in het huishouden, in de tuin en bij (ver)bouwen,

Een waterscan door een specialist kan u helpen om te zien hoe en waar u water kunt besparen. Wilt u uw waterverbruik opvolgen en zien hoeveel u bespaart? Dan is het waterspaarformulier (opent in nieuw venster) misschien nuttig.

Hoeveel waterverbruik is veel?

 1. Home
 2. Hoeveel water verbruiken wij gemiddeld?

Hoeveel water verbruiken wij gemiddeld? Een alleenwonende persoon verbruikt gemiddeld 39 m³ (= 39.000 liter) per jaar. Meer specifiek:

 • bad = 120 tot 150 liter per keer
 • douche = 20 tot 60 liter per keer
 • toilet = 3 tot 9 liter per keer
 • wasmachine = 60 liter per wasbeurt
 • afwas = 8 liter per keer

Voor gezinnen varieert het gemiddeld waterverbruik naargelang het aantal personen:

Gezin van Waterverbruik per jaar
1 persoon 39 m³
2 personen 66 m³
3 personen 94 m³
4 personen 115 m³
5 personen 137 m³

Hierbij wordt rekening gehouden met alle soorten water: leidingwater, regenwater, putwater. Op MyFarys vind je trouwens een handige tool om je verbruik zelf actiever op te volgen.

Is water duurder geworden?

Hoeveel u betaalt voor uw water, hangt af van uw situatie. –

Met een watermeter betaalt u voor het water dat u verbruikt. In 2023 is dat 1,03 euro per m³, Dat is 16 cent duurder dan in 2022. De vaste kosten stijgen met 26,64 euro naar 109,46 euro per jaar, Zonder watermeter weten we niet hoeveel water u precies verbruikt. Daarom betaalt u voor het aantal eenheden van uw woning. In 2023 betaalt u per eenheid 23,43 euro. Dat is 78 cent meer dan in 2022. De vaste kosten stijgen met 26,07 euro naar 106,52 euro per jaar,

Dit zijn de bedragen voor kleinverbruikers. Dat zijn de meeste huishoudens en kleine bedrijven. Uw waterverbruik staat op uw jaarafrekening. De jaarafrekening krijgt u na het doorgeven van uw meterstand. U vindt de jaarafrekening bij uw rekeningen op Mijn Waternet.

 • Lees meer Als u geen watermeter hebt, gebruiken we eenheden om te berekenen wat u betaalt voor uw water.
 • U kunt uw eenheden zelf berekenen.
 • Eenheden berekenen Drinkwater van Waternet kost in 2023 1,03 euro per kubieke meter (m³).1 m³ is 1.000 liter.
 • Daarnaast betaalt u vaste kosten, belasting op leidingwater en btw.

Bekijk alle kosten drinkwater Eén keer per jaar vragen wij u de meterstand aan ons door te geven. Zo zien wij hoeveel water u dat jaar hebt verbruikt. Jaarafrekening Meer veelgestelde vragen over drinkwater

Hoeveel liter water verbruikt een toilet?

Spoeltoilet Hoe werkt een spoeltoilet (wc)? Meer dan vierhonderd jaar geleden, in 1596, ontwierp Sir John Harington het eerste watercloset met stortbak. Het is het basisprincipe waar onze ‘moderne’ wc op gestoeld is. Het spoeltoilet vangt onze ontlasting op. Met een golf water wordt het toilet daarna gereinigd en wordt de ontlasting naar het riool gespoeld.

Hoeveel water gebruikt de wc? Een normaal spoeltoilet gebruikt ongeveer 6-8 liter water per spoelbeurt. Dat is gemiddeld 30-40 liter water per persoon per dag. Er zijn waterbesparende toiletten met spoelonderbreking of een spaarknop, waarmee je de hoeveelheid spoelwater voor de ‘kleine boodschap’ kunt verkleinen.

Een spoelbeurt vraagt om ongeveer 3-6 liter water, maar bij een snelle onderbreking kun je minder dan een halve liter water laten spoelen. Waar wordt het toegepast? Spoeltoiletten, al dan niet waterbesparend of voorzien van een spaarknop, worden overal in Nederland toegepast, zowel in particuliere woningen als in kantoren.

Wat gaat water kosten 2023?

24 november 2022 Het tarief voor drinkwater stijgt per 1 januari 2023 met 24 cent per duizend liter. Ook het vastrechttarief gaat omhoog met € 2,68 per jaar. De tarieven zijn vandaag vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, bestaande uit de gemeenten in ons leveringsgebied.

De voornaamste oorzaak van de tariefsverhoging zijn de toegenomen kosten voor de productie van drinkwater, onder andere voor energie en grondstoffen. De prijsstijging past dan ook in een landelijke trend: alle Nederlandse drinkwaterbedrijven verhogen hun tarieven. Duizend liter drinkwater kost het komende jaar € 1,41.

Het vastrecht voor de meest voorkomende leveringscapaciteit wordt € 72,90 per jaar. Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw. Bij gemiddeld verbruik van 43,5 m3 per persoon is de verhoging in 2023 voor een éénpersoonshuishouden ongeveer 13 euro per jaar.

Hoeveel duurder wordt water?

Hoeveel u betaalt voor uw water, hangt af van uw situatie. –

Met een watermeter betaalt u voor het water dat u verbruikt. In 2023 is dat 1,03 euro per m³, Dat is 16 cent duurder dan in 2022. De vaste kosten stijgen met 26,64 euro naar 109,46 euro per jaar, Zonder watermeter weten we niet hoeveel water u precies verbruikt. Daarom betaalt u voor het aantal eenheden van uw woning. In 2023 betaalt u per eenheid 23,43 euro. Dat is 78 cent meer dan in 2022. De vaste kosten stijgen met 26,07 euro naar 106,52 euro per jaar,

Dit zijn de bedragen voor kleinverbruikers. Dat zijn de meeste huishoudens en kleine bedrijven. Uw waterverbruik staat op uw jaarafrekening. De jaarafrekening krijgt u na het doorgeven van uw meterstand. U vindt de jaarafrekening bij uw rekeningen op Mijn Waternet.

 1. Lees meer Als u geen watermeter hebt, gebruiken we eenheden om te berekenen wat u betaalt voor uw water.
 2. U kunt uw eenheden zelf berekenen.
 3. Eenheden berekenen Drinkwater van Waternet kost in 2023 1,03 euro per kubieke meter (m³).1 m³ is 1.000 liter.
 4. Daarnaast betaalt u vaste kosten, belasting op leidingwater en btw.

Bekijk alle kosten drinkwater Eén keer per jaar vragen wij u de meterstand aan ons door te geven. Zo zien wij hoeveel water u dat jaar hebt verbruikt. Jaarafrekening Meer veelgestelde vragen over drinkwater

Hoe duur wordt drinkwater?

5 vragen – Drinkwaterplatform 9 maart 2023 De hoogte van een drinkwaterrekening hangt onder andere af van het verbruik: verbruik je meer water, dan betaal je meer. Maar dat is niet de enige factor. De drinkwaterprijs is een optelsom van verschillende kosten en de drinkwatertarieven stijgen het komende jaar en die trend zal waarschijnlijk nog een paar jaar duren.

Drinkwaterbedrijven mogen beperkt winst maken om geld te reserveren voor toekomstige uitgaven. Huishoudens betalen in 2022 gemiddeld € 2,19 per m 3 (1.000 liter) voor drinkwater. Dat is 28 cent meer dan in 2021, toen de gemiddelde prijs €1,91 was. In 2023 zijn die tarieven flink gestegen met 8% tot soms wel 25%.

Dit komt door de stijgende energieprijzen en omdat er steeds meer investeringen nodig zijn om te kunnen blijven zorgen voor genoeg drinkwater van goede kwaliteit. Voor meer achtergrondinformatie kun je ook het inkijken. Van een gemiddeld huishouden (2,14 personen) met een verbruik van 100 m 3 per jaar bedraagt de drinkwaternota in 2022 € 219.

 • Dit is inclusief verbruiksbelastingen.
 • Drinkwater uit, zoals rivieren, is duurder dan uit, omdat het meer zuiveringsstappen nodig heeft.
 • Grondwater is van nature namelijk schoner.
 • Ten opzichte van andere Europese landen zit de Nederlandse drinkwaterprijs ongeveer in het midden.
 • In 2019 was water bij een jaarlijks verbruik van 100 m 3 in Denemarken het duurst (ca.

€ 262), in Italië het goedkoopst (ca. € 55).

Hoeveel m3 water per persoon per jaar?

Het gemiddelde waterverbruik per persoon is 52.000 liter (52 m³) per jaar. Hierbij is uitgegaan van een eenpersoonshuishouden. Bij een huishouden met meerdere personen is het gemiddeld waterverbruik per persoon lager doordat op een aantal zaken water kan worden bespaard.